ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง สถิติการซื้อขายรายใหญ่

ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง สถิติการซื้อขายรายใหญ่ อันดับการซื้อขายของบริษัทสมาชิก ข้อมูลอ้างอิง|ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร /พลังงานและสาธารณูปโภค สถานะ Approved จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน {3|three},000,000,000 หุ้น คิดเป็น 25%

ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง สถิติการซื้อขายรายใหญ่

ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO ประกอบด้วย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น จัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 390,000,000 หุ้น ราคา PAR 10.00 บาท วันที่เริ่มซื้อขาย n/a ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)|PROEN : บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโทรคมนาคมพื้นฐาน ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี จำนวนหุ้นที่ IPO 86,000,000 หุ้น|ซึ่งถือว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แสดงให้เห็นถึงโอกาสเติบโตสูงในอนาคต รวมถึงจะเติบโตในลักษณะ โดยมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนซื้อกิจการ ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในอนาคต จุดให้บริการทั่วประเทศกว่า} ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง สถิติการซื้อขายรายใหญ่ {ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่ สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานตลาด maiเกี่ยวกับ mai|ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ และรถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็น Non-{bank|financial institution} ที่ ธปท. ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เ งินทุนและหลักทรัพย์ สถานะ Filing จำนวนหุ้นที่ IPO จำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 210,816,{700|seven hundred|seven-hundred} หุ้น และ|วิธีการซื้อขาย การซื้อขายตราสารทุน บริษัทสมาชิก รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แหล่งศึกษาข้อมูล การควบรวมกิจการ|และผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบธุรกิจ รวมถึงบริษัทที่เป็นผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทย มีการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่และรูปแบบการกระจายพัสดุจากศูนย์กลางแบบ} {รายชื่อบริษัท / หลักทรัพย์ เลขรหัสหลักทรัพย์สากล รายชื่อบริษัทที่รายงานว่าได้รับสัมปทานจากรัฐ ตราสารหนี้ข้อมูลรายตราสารหนี้ ปฏิทินตราสารหนี้ สรุปมูลค่าคงค้าง|หลักสูตรการอบรม/สัมมนา สัมมนาออนไลน์ โปรแกรมคำนวณ|จำนวนหุ้นที่ IPO 27,741,000 หุ้น ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a ราคา IPO n/a ราคา PAR {0|zero}.50 บาท วันที่เริ่มซื้อขาย n/a ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด PACO : บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นที่ IPO 260,000,000 หุ้น

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a ราคา IPO n/a ราคา PAR

{0|zero}.50 บาท วันที่เริ่มซื้อขาย n/a ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)|เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านคุณภาพการให้บริการและความน่าเชื่อถือ เห็นได้จากอัตราการจัดส่งพัสดุตรงตามเวลาของบริษัทอยู่ในระดับสูงคิดเป็น} {หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขาย / เครื่องหมาย C / ซื้อขายชั่วคราว ตราสารทุนข้อมูลรายบริษัท / หลักทรัพย์|บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน|รายงานผลการดำเนินงาน รายงานประจำปี ตลท.เพื่อความยั่งยืน กฎเกณฑ์/การกำกับ หลักเกณฑ์และการกำกับ การกำกับบริษัทจดทะเบียน กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ การบังคับใช้ กระบวนการพิจารณา ภาษี ตราสารทุน ค่าสถิติงานกำกับ|วัตถุประสงค์ใช้เงินระดมทุน ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รายได้และกำไรย้อนหลัง สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง บริษัทมีรายได้อยู่ที่} {ลงชื่อเข้าใช้ เกี่ยวกับตลท.พันธกิจและวิสัยทัศน์ ภาพรวม ตลท.ประวัติและบทบาท คณะผู้บริหาร/โครงสร้าง|การเข้าจดทะเบียน/IPO กองทุนที่ลงทุนใน mai สำนักหักบัญชี TCHเกี่ยวกับ TCH ตราสารทุนและตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเผยแพร่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เกี่ยวกับ TSD|ห้องเรียนออนไลน์ VIDEO CENTER (เริ่มต้น/มือใหม่/มือโปร) ถาม – ตอบ| ติดต่อเรา เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์|โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม มีธนาคารไทยพาณิชย์} {NCL(บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) NDR(บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])|RAM(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์]) RATCH(บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) |SEG(บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต]) SELIC(บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) SENA(บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) SF(บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) SFLEX(บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์]) SFP(บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) SFT(บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])|UREKA(บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) UT(บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น]) UTP(บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,กระดาษและวัสดุการพิมพ์]) UV(บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) UVAN(บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร]) UWC(บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])} {OISHI(บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) ORI(บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) OSP(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])|PG(บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น]) PHOL(บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) PICO(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])

PIMO(บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

[MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) PJW(บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) PK(บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])|SPC(บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์]) SPCG(บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) SPG(บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์]) SPI(บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])|VIH(บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์]) VL(บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) VNG(บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง]) VNT(บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์]) VPO(บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])} {ตราสัญลักษณ์ ตลท. กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี การแจ้งเบาะแส|เส้นทางการเติบโตทางธุรกิจ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ ภาพกิจกรรมบจ./ผู้ออกหลักทรัพย์ ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมด้านผู้ออกหลักทรัพย์ เปิดตัวหุ้นไอพีโอ สัมมนาที่ผ่านมา|หน่วยงาน ตลาด mai เกี่ยวกับ mai สำนักหักบัญชี TCH เกี่ยวกับ TCH บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ความรู้การลงทุน หน้าหลัก เริ่มต้นวางแผนการเงิน เรียนรู้การลงทุน กิจกรรม/โครงการ|ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a ราคา IPO n/a ราคา PAR {0|zero}.50 บาท วันที่เริ่มซื้อขาย n/a ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกX ข่าว ข่าวทั่วไป เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นต่างประเทศ เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ} เปิดเบื้องหลังหุ้น Delta พุ่งแรง gclub ไฮโล พีจี xo superslot slotxo slotjoker ไฮโล ทางเข้าjoker ทางเข้าpg ทางเข้าxo superslot