บริหารการเงินอย่างไรให้มีความมั่นคง

ธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก

บริหารการเงินอย่างไรให้มีความมั่นคง สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า บริการการหักบัญชีอัตโนมัติ บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีเพื่อสภาพคลองธุรกิจทั้งองค์กร

ปลดล็อกทุกข้อจำกัดให้คนไทย “ใช้ชีวิต ฟรี รอบด้าน” ทีเอ็มบีและธนชาต จัดงานเลี้ยงสุดพิเศษ ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เสริมแกร่งเอสเอ็มอีรับมือเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน มูลนิธิทีเอ็มบี รับมอบเงินสนับสนุนจาก TMBAM Eastspring พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารเพื่อสภาพคลองธุรกิจทั้งองค์กร บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อสภาพคลองธุรกิจทั้งองค์กร เอกสารการสมัคร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่และตำแหน่งศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ เครื่องรับบัตร บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม บริการนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน บริการงานจัดทำบัญชีกองทุน ระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ในตลาดทุน การจัดการเรื่องเงินกู้และการปล่อยกู้ร่วม การลงทุนในตราสารหนี้ ควบรวมและซื้อกิจการ

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อสวัสดิการ ทีเอ็มบี คำแนะนำเพิ่มเติม เครื่องคำนวณสินเชื่อ

เสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น 2564 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า จ่ายเบากว่า..ก็สุขมากกว่า เพราะ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก ลดดอกเบี้ย {3|three}% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี) ภาพยนตร์โฆษณา วารสารจากทีเอ็มบี ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่แบ่งตามรายอุตสาหกรรม SME ไม่มีสะดุด

เกี่ยวกับทีเอ็มบี EN EN ลูกค้าบุคคล เอสเอ็มอีนิติบุคคลเอสเอ็มอีบุคคลธรรมดา อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ โมบายและอินเทอร์เน็ต บัญชีเงินฝากเพื่อออม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับเสนอขายประชาชนทั่วไป ค้นหาจุดให้บริการรับฝากเงินสด…ได้ที่นี่!

สาขา และเอทีเอ็ม อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ร่วมงานกับเรา อัปเดตความคืบหน้าการรวมกิจการทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต พบกับความคืบหน้าล่าสุด ความเป็นมา รวมถึงคำถามที่พบบ่อย โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ Call Center ของธนาคาร TMB , ธนชาต 1770

บัญชีเงินฝากไม่ประจำ บัญชีเงินฝากพิเศษ บัญชีเงินฝากประจำ สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าบัญชี ทีเอ็มบี

โปรโมชั่นเด็ดๆ กิจกรรมซื้อประกันชีวิตที่ทีเอ็มบี ผลิตภัณฑ์ประกันที่ขายผ่านธนาคารธนชาต

ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมการันตีผลตอบแทนคงที่ทุกปี ด้วยเงินคืน {4|four}% ของทุนประกัน ซื้อง่าย ปลอดภัยผ่านแอป TOUCH อุ่นใจ กับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ที่ครอบคลุมทุกภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ เพรสทีจ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทีเอ็มบี อัปเกรดบัญชี “ออลล์ฟรี”

ประกันสำหรับ SME บุคคลธรรมดา บริการเสริมสุดคุ้มเพื่อธุรกิจ บัญชีเงินฝากประจำธนกิจ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เครื่องมือคำนวณง่ายๆ ถอนได้ดอกสูง 1.2% ตั้งแต่บาทแรก โปรโมชั่นโดนๆ โปรโมชั่น Why TMB ดาวโหลดแบบฟอร์ม

สไตล์การลงทุน ประกันชีวิตเพื่อการออม ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ประกันออนไลน์

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ประกันชีวิตเพื่อการออมทรัพย์ ตั้งรับเชิงรุก ลดผลกระทบทางการเงินในอนาคต ด้วยประกันสะสมทรัพย์ ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 วิธีการใช้งาน

SME ก้าวกระโดด สินเชื่อ SME เงินฝากค้ำประกัน

บริหารการเงินอย่างไรให้มีความมั่นคง

ค่าใช้จ่ายรวม เงินสดคงเหลือ (ขาด) ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินของคุณ ข้อมูลแบบกราฟ ข้อมูลแบบตาราง

กำไรจากทำธุรกิจส่วนตัว รายได้พิเศษต่างๆ รายได้จากสินทรัพย์ ? ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก / พันธบัตร / หุ้นกู้ เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น / สหกรณ์ รายได้จากค่าเช่า / การขายสินทรัพย์ / การขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน ?

กองทุนรวม / LTF / RMF / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินออมเพื่อเกษียณอายุ ประกันชีวิต (มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)

ความมั่งคั่งสุทธิ รายได้จากการทำงาน ? เงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าล่วงเวลา / โบนัส บาท / เดือน บาท / เดือน บาท / ปี บาท / ปี ค่าคอมมิชชั่น

ตอบแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ…สถานะทางการเงินของคุณ สำรวจสินทรัพย์และหนี้สินของคุณ 1 › สำรวจรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณ 2 สินทรัพย์สภาพคล่อง ? เงินสด / เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากสหกรณ์ สินทรัพย์ส่วนตัว ?

ชำระคืนหนี้บัตรเครดิต / เงินกู้ยืมต่างๆ ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆ

วิเคราะห์ความมั่งคั่งในปัจจุบัน Benchmark คุณ ความมั่งคั่งสุทธิ มีค่าเป็นบวก {0|zero} บาท กระแสเงินสดสุทธิ มีค่าเป็นบวก {0|zero} บาท / เดือน อัตราส่วนความอยู่รอด ≥ 1 เท่า {0|zero}.00 เท่า อัตราส่วนความั่งคั่ง ≤ 1 เท่า {0|zero}.00 วิเคราะห์สภาพคล่อง Benchmark คุณ อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน เท่า {0|zero}.00 วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ Benchmark คุณ อัตราส่วนแสดงการชำระหนี้คืนหนี้สินจากรายได้ < % {0|zero}.00 วิเคราะห์โอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง Benchmark คุณ อัตราส่วนการออม ≤ 10% {0|zero}.00

ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ซื้อบ้าน ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ซื้อรถ ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ผ่อนสินค้าที่เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป หนี้เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ

ค่าเช่า / ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ค่าสินค้าเงินผ่อน

เงินฝากธนาคาร / สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ (นอกเหนือจากเงินฝาก) เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายคงที่ ?

พันธบัตร / หุ้นกู้ หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ

ค่าเบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / อื่นๆ ค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆ

อื่นๆ เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ บ้านให้เช่า ฯลฯ หนี้สินระยะสั้น ? ยอดคงค้างหนี้บัตรเครดิต ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ผ่อนคสินค้าที่ไม่เกิน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายผันแปร ? ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท์) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายนันทนาการ (ดูหนัง / ฟังเพลง / ท่องเที่ยว ฯลฯ) ค่าเสื้อผ้า / เครื่องสำอาง / เครื่องประดับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายของบุตร / เงินที่จ่ายให้กับพ่อแม่

บ้าน / ที่ดิน (สำหรับอยู่อาศัย) รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ เพชร / พลอย / เครื่องประดับ ของสะสมอื่นๆ เช่น พระเครื่อง ภาพวาด ฯลฯ สินทรัพย์เพื่อการลงทุน ?

ความมั่งคั่งในปัจจุบัน กระแสเงินสดสุทธิ หนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ โอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย หนี้เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ หนี้ระยะยาว ? ยอดเงินคงค้างหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา

ไฮโล

ทางเข้าพีจี

กำไร รายได้ของบริษัท ไตรมาสที่ 1