หุ้น bcpg

หุ้น bcpg รอบบนี้เราจะมาพูดถึ งงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 ของหุ้นบีซีพีจี ซึ่งหุ้น bcpg เนี่ยก็เป็นบริษัทย่อยของหุ้น bcp หรือว่าบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งมี CP ไหนก็ถือหุ้นบีซีพีจีอยู่ที่ 70.0 4 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหุ้น bcp เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือประกันสังคมเธออยู่ที่ 14.40 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นนะครับทั้งหุ้นบีซีพีจี แล้วก็หุ้น bcp เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่หลายๆคน น่าจะมีส่วนร่วม

เพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็คือประกันสังคมนั้นเอง แล้วก็ถือทอดกันมานะสำหรับ หุ้นบีซีพีจีในประกันสังคม ก็ถืออยู่ที่ 1.8 1% ด้วยสำหรับธุรกิจของหุ้นบีซีพี จีหน่อยครับก็ประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงา นหมุนเวียนจำพวกน้ำแสงอาทิตย์ระบบพลังงานลม อะไรประมาณนี้ ซึ่งก็จะเป็นการลงทุนทั้งใน ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ ก็คือประเทศญี่ปุ่น ประเทศลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

superslot

pgslot

ซึ่งสำหรับหุ้นบีซีพีจี เขาก็มีการเครมตัวบริษัทของเขาเอง ว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจ

slotxo

joker

งบทางการเงินของ หุ้น bcpg

แล้วมาดูงบการเงิน ของหุ้นบีซีพีจีกันบ้าง เวลาไปเริ่มดูที่งบแสดงฐานะทางการเงิน ของปี 63 เทียบกับของปี 62 โดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวม ในปี 63 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 456782.38 ล้านบาท 

ในปี 62 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่สามหมื่น 7136.5 7 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวม ในปี 63 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่สามหมื่น 137 ล้านบาทในปี 62 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2 1581 42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 63 ก็อยู่ที่ 15,035.3 8 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 62 ก็อยู่ที่ 1555514 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่าดี ในปี 63 ก็มีค่าดีอยู่ที่ 1.93 เท่า

ขณะที่ปี 62 ก็มีค่าดีอยู่ที่ 1.38 เท่าจากงบแสดงฐานะการเงินข้างต้นนี้แล้วก็จะพบว่าหนี้สินของตัวบริษัทในปี 63 ก็เพิ่มขึ้นมา ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันออก 3 เนี่ยก็อยู่ที่ 20,324.72 ล้านบาทในขณะที่ปี 62 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันไหนก็อยู่ที่ 16,026.14 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือว่าหนี้สินของบริษัทยังไม่ได้เยอะมาก ก็ดูจากค่าดีก็ยังไม่ถึง 2 เท่าเลยก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่ สำหรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาแล้วมาดูในส่วนของงบผลประกอบการใน LINE ใจมากกว่า โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวม ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,300.01 ล้านบาทใน

ไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 10756.48 ล้านบาท ส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 792.81 ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6703.21 ล้านบาทไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 354.78 ล้านบาท

ในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 400 1.19 ล้านบาท ถ้าเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 ปี 63 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 34 สตางค์ต่อหุ่นในไตรมาส 2 ปี 63 ว่าจะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 18 สตางค์ต่อหุ่นส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 20 สตางค์ต่อหุ้น

สำหรับในส่วนของงบ ผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 63 ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งคืน หิวแล้วก็มีอันเดียวโดยที่คิวคิว ก็เพิ่มขึ้นมาถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เดียวอันเดียว ก็เพิ่มขึ้นมา 67 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นรายที่ค่อนข้างน่าแปลกใจ เพราะว่าคนในกลุ่มไฟฟ้าในประเทศไทยของเราเนี่ย เขาจะพิการช่วงเดือนมีนาคมเมษายน พฤษภาคมนะซึ่งช่วงนั้น

สล็อตออนไลน์Happyluke 

มันเป็นช่วงหน้าร้อนคน ก็จะใช้ไฟกันเยอะแต่พอเข้าหน้า หนาวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มลดการใช้ไฟลงมา แต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราดูในส่วนของธุรกิจของหุ้นบีซีพีจี เขาก็ไม่ได้แค่ทำในประเทศไทยอย่างเดียว เขาก็มีการลงทุนในต่างประเทศด้วยยางประเทศญี่ปุ่น เนี่ยเขาก็จะมีบริบทในการใช้ไฟล์ที่แตกต่างจากเรา

ก็คือเขาก็จะเปิดแอร์เหมือนกับเรา นั่นแหละแต่ว่าการเปิดแอร์ เขาก็จะเป็นการเปิดฮิตเตอร์เลย ด้วยความที่ประเทศนอก เขาก็จะเป็นเมืองหนาวอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเข้าใจ ะก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่า มันก็เลยทำให้กำไรของตัวบริษัทของเขานั้นเพิ่มขึ้น ไตรมาส 3 ปี 63 อั้นเอง

ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนกันบ้า ในปี 63 เทียบกับของปี 62 โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวม ในปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 3397772 ล้านบาทในปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 2500 17.6 2 ล้านบาท

เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิ ในปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,600 1.68 ล้านบาทส่วนปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1350 6.5 8 ล้านบาทซึ่งเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในปี 63 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 80 สตางค์ต่อหุ้นตัวไหนปี 62 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 68 สตางค์ต่อหุ่นจากโลก ผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิในปี 63 ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี 62 ถึง 18 เต้นเลย ซึ่งก็ถือว่างบผลประกอบการของหุ้บีซีพีจีแล้วก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลย

ทั้งใน LINE ใจมากนะอย่างไตรมาส 3 ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งคิว IQ แล้วก็เฮียเฮีย แล้วก็รวมไปถึงว่าผลประกอบการใน LINE 9 เดือนด้วย กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ของตัวบริษัทเนี่ย สำหรับค่า PE หลังจากที่เขามีการอัพเดทงบ การเงินในไตรมาส 3 ปี 63 เข้าไป ก็คาดการณ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11.00 เต้นเลย

ซึ่งก็ถือว่างบผลประกอบ การของหุ้นบีซีพีจีแล้วก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลย ทั้งใน LINE ใจมากนะอย่างไตรมาส 3 ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งคิว IQ แล้วก็เฮียเฮียแล้วก็รวมไปถึงว่าผลประกอบการใน LINE 9 เดือนด้วย กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัท เนี่ยสำหรับค่า PE หลังจากที่เขามีการ

อัพเดพงบทางการเงิน Q3/63

อัพเดทงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 เข้าไปก็คาดการณ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11.00 นเท่านะครับซึ่งก็เป็นไปตามนี้ก็ถือว่าถ้าปีของบริษัทก็จะลดลงมาแล้วครับเพราะว่าค่า PE ในปัจจุบันอยู่ที่ 14.58 เท่า 

ก็ถือว่าจะลดลงมาค่อนข้างเยอะ อยู่พอสมควรนะครับซึ่งปริมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าค่า PE ของหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าน่าจะอยู่ประมาณ 12 ถึง 14 เท่าโดยประมาณ จะเป็นค่า PE ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าที่บ้าน ถ้าพี่ดีหน่อยก็อยู่ที่ 1.74 เท่า ก็ถือว่าค่าทีวีก็ไม่ได้สูง แต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำมากนะสำหรับอัตราการจ่ายปันผลใน

ปัจจุบันก็อยู่ที่ 4.9 5% ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่ แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าสูงมาก่อน ราคาในปัจจุบันอยู่ที่ 12 บาท 10 สตางค์ต่อหุ้น สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิค ของหุ้นบีซีพีจี ในปัจจุบันแนวโน้มราคาก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยราคา ก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาหลังจากที่งบการเงินของหุ้นบีซีพีจีออกมา แล้วเพิ่งออกมาค่อนข้างดีนั้นเองนะมันก็เลยส่งผลทำให้ราคาของหุ้นบีซีพีจีนั้นทะยานขึ้นไป

ซึ่งก็ทะลุตรงเส้น Ma 24 วันด้วยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งมมองแนวต้านแรกเอาไว้ตรงบริเวณ 13 บาท ตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างน่าสนใจและอีกแนวต้าน 1 ที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะก็คือราคาน่าจะขึ้นไปปิดแกะ ตรงบริเวณแถว 14 บาทซึ่งตรงบริเวณนี้ ก็คือตรงเส้น ema 200 วันด้วยก็คิดว่ามีโอกาสจะขึ้นไปหาได้ถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไรจังหวะนี้

ก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะแล้วก็ต้อง ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกที สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาถึงลงทุนยาว ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมได้ เพราะราคามันก็อยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างต่ำแล้ว ก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับใครที่สนใจหุ้น bcp G 

ข้อคิดจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์
Philip Kotler
Global etf คืออะไร
หุ้น intuch Q3 63
ipo หุ้น awc
หุ้น plan B
Ben King Google Thailand
อัพเดพหุ้น Top Q3 ปี 63
งบทางการเงินหุ้น TU
เปรียบเทียบระหว่างหุ้น cbg กับหุ้น osp