หุ้น EA ปี 63

ตอนแรกวันนี้จะไปดูงบการเงินของหุ้น gpsc ซึ่งมันเพิ่งออกไปเมื่อวันศุกร์กัน หุ้น EA ปี 63 หรือก่อนหน้านั้ นตั้งนานแล้ว ก็คืออยากจะไปพูดถึงหุ้นตัวนั้น แต่พอดีว่าก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะครับ ผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่พอดีว่าก็มีเพื่อนหลายๆท่าน สอบถามเข้ามาว่าเอองบการเงินของหุ้น EA เป็นยังไงดูให้หน่อยได้ไหม ซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะประเด็นคืองบการเงินของหุ้น EA ก็เพิ่งออกไป

วันนี้ก็เลยเดี๋ยวเขามาพูดให้เพื่อนฟังดีกว่า สำหรับหุ้น EA นะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจ จากเพื่อนๆหลายๆท่าน ก็เป็นว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส 2 ปี 63 ว่างบการเงินของหุ้น EA จะเป็นยังไง

xo

บา

slot pg

การพนันแบบ E-Sport 1

งบทางการเงินของหุ้น EA

สำหรับธุรกิจของคุณเอเพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะรู้ ว่าเขาทำอะไรถ้าใครไม่รู้ ว่าแต่ผมพูดแล้วกันนะก็คือหุ้น EA เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไบโอดีเซลด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ลองไปสืบค้นดูอีกทีนะเพราะไม่ง่ายนะครับก็คือหุ้น EA ดีกว่าเนาะ เขาทำเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ แล้วก็ในส่วนของไบโอดีเซลด้วยนะถ้า จำไม่ผิด

ก็ลองไปสืบค้นดูอีกทีนะเพราะไม่ง่าย ก็คือหุ้น EA 2 ปี 63 ซึ่งผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของงบผลประกอบการกันเลย ก็คืองบผลประกอบการของไตรมาส 2 ปี 63 เทียบกับของไตรมาส 2 ปี 62 โดยเรามาดูที่รายได้รวม ของไตรมาส 2 ปี 63 ก็อยู่ที่ 4175 ล้านกว่าบาทของไตรมาส 2 ปี 62 อยู่ที่ 3640 ล้านกว่าบาท จากรายได้รวม เพื่อนก็จะเห็นว่ารายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 63 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาส 2 ปี 62 ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ 34.6 9 เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆ และรวมมันเพิ่มขึ้นมา แต่ค่าใช้จ่ายมันก็ยังเยอะเหมือนเดิมซึ่งก็น่าจะเยอะกว่าเดิมด้วย

หุ้น EA ปี 63

ไม่เข้าใจในส่วนของต้นทุนการขาย และบริการแล้วก็ในส่วนของต้นทุน ในการบริหารงานที่มันเพิ่มขึ้น มันก็เลยทำให้กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 63 นั้นลดลงมา รถลงมาจากไตรมาส 2 ปี 62 ไตรมาส 2 ปี 62 ถึง 21.00 นเซ็น ก็ถือว่าลดลงมาตั้ง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ เลยนะซึ่งรายได้รวมของไตรมาส 2 ปี 62 เนี่ยได้น้อยกว่าของไตรมาส 2 ปี 63 แต่กำไรเขาเยอะกว่าของไตรมาส 2 ปี 63 ในส่วนของกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 63 ก็อยู่ที่ 1119 ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 62 อยู่ที่ 1429 ล้านกว่าบาทแล้วเมื่อเราย้อนกลับไปดูกำไรในไตรมาส 1 ปี 63 เทียบกับของไตรมาส 2 ปี 63 ก็คือ QQ แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิของไตรมาส 2 ปี 63 ลดลงมาจากของไตรมาส 1 ปี 63 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์เลย เพราะว่ากำไรสุทธิของไตรมาส 1 ปี 63 เนี่ยมันจะพอกับของไตรมาส 2 ปี 62 ที่ผ่านมา

1400 ล้าน ก็ถือว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 2 เตียง 3 เนี่ยลดลงไปทั้งวันคิว แล้วก็เหยียบเลย ถือว่าลดลงไปเยอะเหมือนกันนะประมาณ 20% ที่นี้มันก็เลยทำให้กำไรต่อหุ้นของไตรมาส 2 ปี 63 นั้นอยู่ที่ 31 สตางค์ต่อหุ้น ส่วนกำไรต่อหุ้นของไตรมาส 2 ปี 62 นั้นอยู่ที่ 39 สตางค์ต่อหุ่นต่อมา ก็มาดูในส่วนของงบผลประกอบการครึ่งปีแรกนะครับของปี 63 เทียบกับปี 62 นะก็คืองบราย 6 เดือนนั้นเอง ในส่วนของรายได้รวมนะแล้วก็จะพบว่ารายได้รวมในปี 63 นั้นเพิ่มขึ้นมาจากของประโยค 2-3 12.8 1% คือเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะรายได้รวมของครึ่งปีแรกของปี 63 อยู่ที่ 8936 ล้านกว่าบาทรายได้รวมครึ่งปีแรกของปี 62 อยู่ที่ 6728 ล้านกว่าบาท

หุ้น EA

การที่รายได้รวมมันเพิ่มขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูในส่วนของกำไรสุทธิอยู่ดี แล้วก็ต้องมาดู รายได้รวมเยอะแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะ มันก็มีผลอาจจะทำให้กำไรสุทธินั้นลดลงมาด้วยเช่นกันซึ่ง ในส่วนของผู้ดีเองนะครับในปี 63 ในครึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นเช่นนั้น เพื่อคือรายได้รวมเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเยอะด้วย

ผลกำไรแต่ล่ะ ไตรมาสของ หุ้น EA ปี 63

เมื่อเทียบกับของปี 62 ในครึ่งปีแรกเนี่ยก็พบว่าค่าใช้จ่ายของปี 63 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากของปี 62 ถึง 55.5 8 เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น มันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของหุ้น EA ในครึ่งปีแรก ในปี 63 เมื่อเทียบกับปี 62 นะก็ลดลงมาถึง 36 เปอร์เซ็นต์ ลดลงมาจากของปี 62 คณะกำไรสุทธิของครึ่งปีแรกของปี 63 ก็อยู่ที่ 2536 ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 62 อยู่ที่ 2628 ล้านกว่าบาทเมื่อเราคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในครึ่งปีแรกของปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 70 สตางค์ต่อหุ้นส่วนกำไรต่อหุ้นในครึ่งปีแรกของปี 62 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 71 สตางค์ต่อหุ่นหายไป 1 สตางค์

สำหรับหุ้น EA ส่วนตัวเองนะมองว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะเยอะจริงๆนะ เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะตั้งแต่ของไตรมาส 2 ปี 63 เทียบกับของไตรมาส 2 ปี 62 เพิ่งขึ้นมาถึง 14 เปอร์เซ็นต์ใน 2 ของครึ่งปีแรก ก็เพิ่มขึ้นมาถึง 32 เปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ดีรายได้มันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่ารายได้ที่เขาได้มาด้วย ก็คือต้อง 55 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เราได้นะมันเพิ่มขึ้นมาแค่ 32 เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กำไรสุทธินั้นมันหายไปด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะสำหรับหุ้นในกลุ่มไฟฟ้า หุ้น EA ปี 63

โดยไปดูหลายๆตัวหลายๆ คนก็พบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 2 เนี่ยน่า จะออกมาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร ไปในส่วนของหุ้น EA ก็มีโอกาสได้เข้าไปดูในข่าวต่างๆในสื่อต่างๆ ซึ่งก็ออกมาให้อ่านได้ค่อนข้างน้อยลงมาเลยนะอันนี้เข้าไปเจอในอีไฟแนนซ์ เขาก็บอกว่ามีการเลื่อนการส่งมอบและหลายๆโครงการนะของหุ้น EA อันเนื่องมาจากวิกฤตโควิดไนน์ทีนที่เพิ่งผ่านมานี่แหละ แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผ่านไปหรือยังนะมันก็มีผลทำให้โครงการต่างๆ ของหุ้น EA เนี่ยต้องมีการเลื่อนออกไปบางโครงการเนี่ยมีกำหนดต้องส่งในไตรมาส 2 ปี 63

หุ้น EA

หรือว่าต้องเลื่อนไปส่งในไตรมาส 1 อะไรนี้หรือบางโครงการเนี่ยต้องเลื่อนไปส่งในอีกปีหน้าเลยไหน มันก็เลยมีผลต่อรายได้ของตัวหุ้น EA นั้นเองบก็คือรายได้อาจจะลดลงจากที่เขาคาดการณ์เอาไว้ถ้าเกิดว่าเขาได้โครงการนี้ มาในนี้เขาอาจจะได้มีรายได้มากกว่านี้อันนี้ ด้วยความที่ต้องเข้าใจนะบริบทของพืช นึกว่าของหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยการลงทุนเขาจะค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอื่น การลงทุนเยอะจะสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่าย ของหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนหรือว่าพรุ่งนี้เอง

ว่าจะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงในขณะที่กำไรที่ได้มา มันค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างน้อยแต่สำหรับเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่สนใจในตัวหุ้น EA เขาก็พูดให้ผมฟังว่าเขามองไปที่อนาคตของหุ้น EA ในอนาคตที่รถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่ใช้น้ำมันแล้วอะไรงี้จะใช้มาเป็นพลังงานทดแทน หรือว่าจะมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าและนี้ ซึ่งมองว่าพรุ่งนี้เองนะครับถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยจะได้ไปยืน ตรงจุดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าหุ่นดี เองก็ทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์อะไรนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะเพราะตอนนี้ รถยนต์ก็ยังต้องกินน้ำมันอยู่อ่ะชและเจ้าตลาดนะคะเมื่อคืนน้ำมันด้วย