หุ้น intuch Q3 63

หุ้น intuch Q3 63 ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 ของหุ้น intuch หรือว่าบริษัทอินทัชโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชน จะเป็นยังไงนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมางบการเงินของหุ้น Advance ก็ออกมาแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่างบการเงิน ของผู้โดยสารค่อนข้าง ที่จะมี Impact ต่องบการเงินของ ผู้อื่นด้วยความที่รายได้ส่วนใหญ่

superslot

สล็อตxo

ก็จะมาจากรายได้ของผู้ โดยสารซึ่งหุ้น intuch ก็เป็นบริษัทโฮลดิ้ง การลงทุนของหุ้น intuch ก็จะเป็นการไปถือหุ้น ในบริษัทย่อยต่างๆ เข้าใจว่าธุรกิจของหุ้น intuch ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือเป็นการเข้าไปถื อหุ้นแอดวานซ์ ในสัดส่วน 40 45 เปอร์เซ็นต์

pgslot

joker games

แล้วก็กลุ่มที่ 2 เพราะจะเป็นการเข้าไปถือหุ้น ในหุ้นไทยคมในสัดส่วน 41.1 3% แล้วก็ธุรกิจอันสุดท้าย ก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆนะก็คือ เป็นการไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ เพราะธุรกิจอื่นๆพวก Start Up หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา และพวกนี้ ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสในไตรมาส 3 ปี 63

ผลปนะกอบการของ หุ้น intuch Q3 63

ของหุ้นแอดวานซ์เราก็จะพบว่า ในส่วนของกำไรสุทธิ ที่ว่าคิ้วก็ลดลงมา 6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เดียวอันเดียว ก็ลดลงมา 25% และถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ ในปี 63 ก็ลดลงมาจะ 2 ปี 62 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่กำไรสุทธิของหุ้นแอดวานซ์ลดลง

หุ้น bcpg 

มันก็จะมีผลต่อรายได้ของหุ้น intuch ก็จะลดลงด้วย ในขณะที่งบผลประกอบการ ของหุ้นไทยคมแล้วก็ธุรกิจอื่นๆ ก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่กับรายได้ ของหุ้น intuch ถ้าเรามาดูในส่วนของงบ ผลประกอบการในรายไตรมาส ของผู้อื่นแล้วก็จะพบว่า รายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 63 ก็จะอยู่ที่ 3780 4.97 ล้านบาท

รายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 63 ก็อยู่ที่ 4460 7.5 1 ล้านบาท 3 ปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4781 1.73 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2773 9 ล้านบาทไตรมาส 2 ปี 63

ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2987300 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 328318.7 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 83 สตางค์ต่อหุ่นไตรมาส 2 ปี 63

ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 93 สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 บาท 40 สตางค์ต่อหุ่นจากงบผลประกอบ การในไตรมาสข้างต้นนี้แล้วก็จะพบว่าในส่วน ของกำไรสุทธิที่ว่าคิวก็ลงมา 9.16 เปอร์เซ็นต์และขนาด ที่เดียวอันเดียวกำไรสุทธิลดลงมา 17.5 4 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งก็ถือว่าลดลงมาพอๆกับของพูด Advance เลยคือถ้าเราดูงบการเงินของ หุ้นแอดวานซ์แล้ว เราแทบจะไม่ต้องลุ้น เลยว่างบการเงินของผู้อื่น ถ้าจะไปในทิศทางไหน เพราะว่ามันจะไปในทิศทาง แบบเดียวกันเลยนะกับหุ้นแอดวานซ์ ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการ ในไลน์ 9 เดือน

ของหุ้น intuch ได้ปี 63 เทียบกับปี 62 นะครับโดยเรามาเริ่มดูที่รายได้รวมในปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 12,000 บาท 12.50 ล้านบาทที่ 6 2 นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 13616.52 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิ

ในปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 884122 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9032.63 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท 60 สตางค์ต่อหุ่นส่วนในปี 62

ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท 80 สตางค์ต่อหุ่นจากงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิในปี 63 ก็ลดลงมาจากของปี 62 อยู่ที่ 2.11 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งก็ถือว่าลดลงมา ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับของหุ้น Advance Advance เนี่ยในงบการเงินลาย 9 เดือน กำไรสุทธิก็ลงมาถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่า intuch ก็ยังถือว่าประคองในส่วนของกำไ รสุทธิออกมาได้ดีอยู่ใน LINE 9 เดือนของเขานะด้วยความที่ธุรกิจของพวกนินทา

ก็ไม่ได้มีแค่ว่าเข้าไปถือหุ้นแอดวานซ์ อย่างเดียวเขาก็มีในส่วนของธุรกิจอื่นๆด้วย แล้วก็ในส่วนของหุ้นไทยคมเอง ถึงแม้ว่างบผลประกอบการของหุ้นไทยคม ก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ อย่างไรก็ดีมันก็ช่วยส่งเสริม กันนะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่าย ของผู้อื่นก็ลดลงมาค่อนข้าง พอสมควรอยู่เหมือนกัน

คือเข้าไปอ่านดูในรายละเอียดของตัวบริษัทนะก็พบว่าพนักงานของเขาเนี่ยมีไม่เยอะด้วยนะครับวันนี้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสามารถที่จะควบคุมได้นะครับด้วยความที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่สามารถ

ที่จะตัดออกไปได้เลย ก็คือเงินเดือนของพนักงานตรงไหน เราไม่สามารถที่จะไปตัดของเขาได้เลยดังนั้น การที่พนักงานของหุ้น intuch มีจำนวนน้อยมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น

งบการเงินใน line 9 เดือน

พรุ่งนี้ทำเองก็สามารถที่จะไปตัดในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้นะครับอย่างนั้นก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายของอินทัชนั้นน้อยลงนั่นเองแต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของกำไรต่อหุ้นลดลงมา 9% น่ะครับสำหรับในส่วนของงบผลประกอบการ ไซด์ไลน์ 9 เดือนต่อมานะครับแล้วมาดูในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของพระอินทราชา

16 39 ปี 62 นะครับโดยเรามาเริ่มดูที่สินทรัพย์รวมนะครับพี่ 63 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 50,000 64-65 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 49500 34.5 4 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวม

ในปี 63 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 8839 จุด 45 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 9,000 15.50 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 63 ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 41720 5.19 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 400 440 9.03 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่าดี

ในปี 63 ก็มีค่าดีอยู่ที่ 0.21 เท่าตัวในปี 62 นะครับก็มีค่าดีอยู่ที่ 0.22 เท่า ในภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับแล้วก็จะพบว่าหนี้สินในปี 63 ก็ลงมาจากของปี 62 อยู่ที่ 2.70 เปอร์เซ็นต์

ก็ถือว่าหนี้สินก็ลงมาในปริมาณที่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราดูในส่วนของหนี้สินโดยรวมแล้วก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะดูจากท่าทีเนี่ยแล้วก็จะพบว่าถ้าดียังไม่ถึง 1 เลยนะครับที่ยังไม่ถึงครึ่งของหนึ่งเลยด้วยซ้ำ

ก็ถือว่างบแสดงฐานะทางการเงินของตัวเองก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หุ้น intuch นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเฟซฟรีด้วยนะใครที่ชอบพูดนินทาแล้วก็ลองมาดูงบการเงินแล้วก็ไปหาข้อมูลอื่นๆนะครับประกอบการตัดสินใจของเราอีกทีละกัน