หุ้น plan B

หุ้น plan B เพื่อนถามกันเข้ามาเหมือนกันนะบางตัว ก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไร ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียด แล้วก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยว กับตัวนานก็เลยยังไม่อยากจะเอามาทำนะส่วนตัวไหน ที่พอรู้หรือว่าเข้าไปดูงบการเงิน หรืองบการเงินออกมาเรียบร้อย แล้วอันนี้ก็จะเอามาทำให้เพื่อน ได้ฟังกันและกัน สำหรับหุ้นแทนดี

สล๊อตpg

สล้อตxo

ก็เคยทำเป็นโพสต์ ไว้อยู่นะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเข้าใจว่า ตอนนั้นมันจะมี VTR ด้วยแล้วก็มีแพลนบีด้วย สำหรับธุรกิจของแพนบี ก็จะเป็นธุรกิจสื่อนอกบ้านที่เขาเรียกว่าเอา Home ซึ้งของแพนดี ก็จะอยู่ตามตึกตามข้างถนน แล้วก็ในรถเมล์ที่เป็นรถเมล์ ปรับอากาศแล้วก็ตามห้าง อะไรพวกเนี่ยนะในความคิดเห็น

superslot

joker game

ส่วนตัวของ มองว่าทำเลของแพนบี ที่เขาไปวางเสืออาจจะอยู่ในทำเลที่ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่า คนที่จะมองถนน ก็คือคนขับรถอย่างเดียวที่เหลือก็คือจ้องโทรศัพท์อย่างเดียวอะไร กว่าจะทำให้ยอดวิว มันอาจจะลดลง ว่าจะทำให้รายได้ของสุนัขบ้ าลดลงมาด้วยนะเพราะว่าคน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็อาจจะเอาเงินก้อนนี้ ไปลงกับออนไลน์ซะมากกว่าอะไรประมาณนี้

หุ้น plan B

งบทางการเงินในปี 62

ต่อมาดูที่งบการเงินของหุ้น plan B ในปี 62 เทียบกับปี 61 ก่อน ในส่วนของสินทรัพย์รวม ของแพนบีในปี 62 ก็จะเพิ่มขึ้นมาจากของปี 61 ประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 62 ก็จะอยู่ที่ 7,000 กว่าล้านนะในปี 61 ก็จะอยู่ที่ 5,000 กว่าล้าน

หุ้น bcpg

ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น มาก็เพื่อมาจ่ายเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากของปี 61 ประมาณ 5 เท่ากัน

ซึ่งมันก็อยู่ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน มันก็เลยทำให้สินทรัพย์หมุนเวียน และเพิ่มขึ้นมาประมาณ 50% เลยก็เลยส่งผลให้ สินทรัพย์รวม มันเพิ่มขึ้นมาถึง 39% ในปี 62 ต่อมา แล้วมาดูในส่วนของหนี้สิน

รวมแล้วก็จะพบว่า หนี้สินรวมในปี 62 อ่ะมันลดลงมาจากของปี 61 ประมาณ 22ได้รวมของปี 62 ว่าจะอยู่ที่ 4,000 กว่าล้านส่วน

ในปี 61 ก็จะอยู่ที่ 4 พันกว่าล้านเองซึ่งในปี 62 ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 800-900 เกาะล้าน ซึ่งในส่วนของรายได้ที่เพิ่มมา ก็เพิ่มมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์

ก็เลยทำให้รายได้รวมเขาน่ะมันเพิ่มขึ้นมานั่นเอง ในปี 62 ในส่วนของกำไรสุทธิของปี 62 ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี 61 ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์

โดยในปี 62 ก็จะอยู่ที่ 743 ล้านกว่าบาท ส่วนของปี 61 ก็จะอยู่ที่ 642 ล้านกว่าบาท เมื่อเราย้อนกลับมาดูในส่วนของค่าปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปี 62 นะครับก็จะมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 1,000 กว่าล้าน ส่วนในปี 61 ก็จะมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 1, 300 กว่าล้านก็หายไปประมาณ 200 กว่า 300 ล้าน

เราดูในรายละเอียด ก็จะพบว่าหนี้สินที่หายไปก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของหนี้สินเจ้าหนี้การค้าและก็เจ้าหนี้อื่นๆ ก็หายไปประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้หนี้สินรวมของปี 62 นั้นลดลงมาจากของปี 61 นั้นเอง

ในส่วนของเจ้าหนี้การค้าที่มันลดลง ว่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะหมายถึงว่าแฟนดีอยากจะมีงานลดลง หรือว่าทำเลที่แพนบีไปเช่าไว้อะไรเนี่ย อาจจะหมดสัญญาแล้วอะไรประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า การที่แฟนพี่หมดสัญญาจากตรงนี้แล้ว เขาจำเป็นที่ต้องไปหาที่ใหม่ แล้วก็ไม่รู้ว่าที่หมาย

ไปหาเนี่ยมันจะดีเท่ากับที่เก่าตรงนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ซึ่งมันก็จะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาเจอแล้วทำเลมันไม่ เหมาะไม่ควรไม่อะไรก็ว่ากันไปเขาก็อาจจะลดงานตรงนี้ ลงอะไรนะครับในส่วนของหนี้สินรวมอาหาร ในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบในด้านการเงินในปี 61 และ 62

แล้วก็จะได้ค่าดีในปี 62 อยู่ที่ 0.17 เท่าสำหรับในปี 61 ก็จะอยู่ที่ 0.34 เท่านะครับก็ถือว่าคดีในปี 62 อย่าลดลงมาจากของปี 61 ค่อนข้างเยอะอยู่ แต่ว่าพอมองโดยรวมแล้ว ก็ถือว่าคดีของแพนดีนะทั้งปี 62 ก็ปี 61 เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ก็ถือว่า can be แบบนี่มันค่อนข้างต่ำ ในส่วนของจำนวนหุ้นนะคะมีการเพิ่มขึ้นในปีนี้

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ส่วนแบ่งมันลดลง ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับในส่วนของรายได้รวมในปี 62 ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี 61 ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ได้รวมของปี 62 นะครับว่าจะอยู่ที่ 4,900 ล้านส่วนในปี 61 นะครับก็จะอยู่ที่ 4 พันกว่าล้านเอง

ซึ่งในปี 62 ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 800-900 เกาะล้านซึ่งในส่วนของรายได้ที่เพิ่มมา ก็เพิ่มมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ก็เลยทำให้รายได้รวมเขาน่ะมันเพิ่มขึ้นมานั้นเอง

ในปี 62 ในส่วนของกำไรสุทธิของปี 62 ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี 61 ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์นะครับโดยในปี 62 ก็จะอยู่ที่ 743 ล้านกว่าบาทนะครับส่วนของปี 61 ก็จะอยู่ที่ 642 ล้านกว่าบาทน่ะเราย้อนกลับมาดูในส่วนของค่า

จ่ายรวมก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายรวมของปี 62 ในวันเพิ่มขึ้นมาจากของปี 61 ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ดีการที่เราได้รวมมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้มันมากบในส่วนของค่าใช้จ่าย ออกไปก็ทำให้กำไรสุทธิก็ยังเยอะกว่าของปีที่แล้ว ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 62 ก็จะอยู่ที่ 20 สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ปี 61 กำไรต่อหุ้นก็จะอยู่ที่ 18 สตางค์ต่อหุ่น

หุ้น plan B น่าลงทุนหรือไม่

ถ้าปีในปี 62 ก็จะอยู่ที่ 42 เท่าเลยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไปเที่ยวกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันค่า P ก็จะอยู่ประมาณนี้ยิ่งถ้าเราไปดูในหุ้น vgi เนี่ยถ้าปีเขาสูงกว่านี้อีกในส่วนของค่า ppv

ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างนี้ปี 62 เนี่ยค่า PV ก็อยู่ที่ 4.8 เท่าเลยก็ถือว่าถ้าเราซื้อตอนนี้ก็ได้ราคาที่แพงกว่าของเจ้าของประมาณ 3.8 เท่ากันจริงๆถ้าพี่วีมันควรจะมาอยู่สัก 2 * 2.5 อะไรประมาณนี้น่าจะ OK กว่าในส่วนของปั้นผล

ก็อยู่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์กว่าๆก็ถือว่าให้ปันผลไม่ค่อยเยอะ แล้วก็ปันผลไม่ค่อยนิ่งด้วยก็ถือว่า ปันผลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจสื่อนอกบ้านเนี่ยนะตอนนี้ก็ถือว่าเผชิญกับความเสี่ยงอันนึงอยู่ ว่าความเสี่ยงเรื่องออนไลน์ เข้ามาดิท่านไปด้วยความที่คนส่วนใหญ่ เริ่มจะไม่มองถนนแล้วเริ่มจะมองที่มือถืออย่างเดียว

มันก็จะทำให้การเข้าถึงของเสือนี้มันค่อนข้างน้อย นะมันก็จะทำให้หุ้นในสื่อหุ้นสื่อนอกบ้าน อาจจะมีรายได้ที่ลดลงนั้นเอง ยิ่งถ้าได้ทำเลที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่น ไม่ค่อยแบบน่าสนใจมันก็จะทำให้ยอดการมองเห็ของคนทั่วไปที่ขับรถผ่าน ไปผ่านมามองไม่เห็นนะหรือว่าคนเดินทางผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นมัน ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะลดงานในส่วนนี้ลง

มันก็จะทำให้เราได้ของบริษัทลดลงด้วยอะไรประมาณนี้ต่อมาแล้วมาดู ส่วนของกราฟเทคนิคกันบ้าง โดยผมก็จะแคปมาให้ดู 2 รูปเหมือนเดิมก็คือรูปในกราฟรายสัปดาห์แล้วก็รูปในกราฟรายวัน ในส่วนของกราฟรายสัปดาห์ ก็ถือว่าเป็นทรงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะด้วยความที่แท่งราคาแท่งล่าสุดหน้าตามันให้ทะลุเส้น ema 200 บาทลงมาแล้ว

มันก็ยืนยันได้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นขาลงแล้ว ในส่วนของวอลลุ่มก็ค่อนข้างเบาบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้นักลงทุนอาจจะยังไม่สนใจในหุ้น plan B นะครับมันก็เลยทำให้วอลลุ่มมันค่อนข้างเบาบางแล้วก็ในส่วนของเส้น rsi นะครับตอนนี้ก็มันอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับผมมองว่าแนวราบสำคัญน่ะก็น่าจะมาอยู่ตรง 4 บาท