หุ้น scb

หุ้น scb หากจะพูดถึงงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 ของ SCB ที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าใจว่า ตอนเช้าหลายๆคนน่าจะมีการเก็งกำไร ในส่วนของงบการเงินของ nct ก็เลยทำให้ราคาหุ้น มีการเปิดกระโดดนะหรือว่า มีการเปิดจะขึ้นมา จบในวันนี้ราคาก็เป็นสีเขียว

เป็นแท่งยาวเลย ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่างบการเงินของหุ้น SCB ในไตรมาส 3 ปี 63

จะเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับตอนที่ เราจะไปดูงบผลประกอบการ แล้วมาดูในส่วนของงบแสดงฐานะ ทางการเงินในปี 63 เทียบกับของปี 62 กันก่อน

ความน่าสนใจในแต่ล่ะไตรมาส

โดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวมในปี 63 หุ้น SCB ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3 ล้านล้าน สองแสนสามหมื่น 5388.9 ล้านบาทส่วนปี 62 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2963746.3 1 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมในปี 63 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 28187008.42 ล้านบาท ส่วนในปี 62 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2562562.784 ล้านบาท

ซึ่งหนี้สินรวมแนวคิด เป็นหนี้เงินฝาก ในปี 63 เนี่ยก็มีหนี้เงินฝากอยู่ที่ 24664.22 ล้านบาทส่วนในปี 62 ก็มีเงินฝากอยู่ที่ 2 ล้าน 10,9400 25.1 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 63 ก็อยู่ที่ 4662.46 ล้านบาท

ส่วนในปี 62 ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4800 46.4 7 ล้านบาท จากงบแสดงฐานะทางการเงินของทุน SCB ข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่าสินทรัพย์รวมของตัวบริษัท ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 8.8 2% ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้เงินฝากนะ 11.44 เปอร์เซ็นต์

แล้วก็ในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นมา 1.4 3% ต่อมา แล้วมาดูในส่วนของ งบผลประกอบการในรายไตรมาส กันบ้างโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวม ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 354480 4.59 ล้านบาท

ในไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 3 6276 7-8 ล้านบาท ส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 60,051.6 9 ล้านบาทซึ่ง มาคิดเป็นกำไรสุทธินะในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,500 79.2 4 ล้านบาทและใช้มา 2 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8290 2.16 ล้านบาท

ส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 อ่ะก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14700 39.2 5 ล้านบาทเมื่อเราคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 บาท 30 สตางค์ต่อหุ้น ส่วนในไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท

xo

slot joker

pg

E-Sports วงการพนันรูปแบบใหม่

40 สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรต่อคุณอยู่ที่ 4 บาท 35 สตางค์ต่อจากรอบผลประกอบการในไตรมาส

แล้วก็จะพบว่าในส่วนของรายได้รวม ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็ลดลงมาจากท้องไตรมาส 2 ปี 63 อยู่ที่ 4.90 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ลดลงมาจากท้องไตรมาส 3 ปี 60 12.95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่รายได้รวมของตัวบริษัทลดลง มันก็จะมีผลในส่วนของกำไรสุทธิ

ของตัวบริษัทนั้นลดลงมาด้วย ยางในไตรมาส 3 ปี 63 เทียบกับของไตรมาส 2 ปี 63 แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิ ลงมาถึงที่ 14 17 70 เปอร์เซ็นต์

ก็ถือว่ากำไรของไตรมาส 3 แล้วก็ไตรมาส 2 ปีของสารที่เกิดขึ้น ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะมากๆเลย ถึงแม้ว่ารายได้รวมที่เกิดขึ้นจะพบว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ แต่พอมาคิดเป็นกำไรสุทธิกับพบว่ากำไรสุทธิ ในมันห่างกันเกือบครึ่งเลยก็ว่าได้

ในส่วนของกำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 63 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 62 นะครับหรือว่าเฮียวันเดียวเนี่ยไตรมาส 3 ปี 63 นะครับก็ลงมาอยู่ที่ 68.9 3% นะครับซึ่งอันนี้ก็พอเมคเซ้นส์อยู่

ความที่รายได้รวมของไตรมาส 3/62 ที่เกิดขึ้น มันก็เยอะกว่าของไตรมาส 3 ปี 63 ก็เลยทำให้กำไรสุทธิของ ตัวบริษัทนั้นเยอะขึ้นมาด้วย เข้าใจว่าเมื่อเดือน 2 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์มีการยุบสาขา กันเยอะอยู่พอสมควร คิดว่าเขาน่าจะลดต้นทุนตรงนี้ได้

ผลประกอบการ ควรลงทุนไตรมาส 63 หรือไม่

ก็ไม่เห็นมันจะลดเลยนะ หรือว่ามันยังไม่ถึงใจมากที่มันจะต้องลด หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจแล้วก็ ในส่วนของรายได้ของเขาที่มันลดลง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดจากเงินปันผลและได้ที่เกิดจากการลงทุนนะครับแล้วก็รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานลดลงมาเยอะมากๆเลยประกอบกับค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของบริษัทนั้นลดลงมาอย่างที่เราเห็นนั้นเองนะครับ

สำหรับในส่วนของงบผล ประกอบการในไลน์ 9 เดือน ของปี 63 เทียบกับของปี 62 ได้รวมในปี 63 เนี่ยก็อยู่ที่ 108400 2.06 ล้านบาทรายได้รวมในปี 62 นะครับก็อยู่ที่ 131060 3.0 4 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิในปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20,000 76.3 2 ล้านบาทในส่วนของปี 62 ว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34843.3 8 ล้านบาท เมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 6 บาท 50 สตางค์ต่อหุ้นส่วนในปี 62

ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 10 บาท 28 สตางค์ต่อหุ่นกำไรสุทธิใน LINE 9 เดือนของปี 63 ก็ลดลงมาจะ 2 ปี 62 อยู่ที่ 36.6 4 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันคุณ SCB ก็มีค่า PE อยู่ที่ 5.49 เท่าค่า ppv หน่อยอยู่ที่ 0.5 2 เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่าบวีของหุ้น SCB นั้นอยู่ในที่ต่ำมากๆเลย สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 10.20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่สูงมากๆเลย ราคาในปัจจุบันหน่อยครับอยู่ที่ 65 บาทต่อหุ้น ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะถ้าเราดูจากค่า PE แล้วก็ค่า PB ณตอนนี้แต่ยังไงก็ดีก็ต้องยอมรับ ว่าณตอนนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารก็ยังเป็นขาลงอยู่ ถึงเธอมาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของ SCB กันบ้าง ว่าเป็นยังไงนะสำหรับมุมมอง ในกราฟเทคนิคของหุ้น SCB ในปัจจุบัน แล้วก็จะเห็นว่ารูปร่างของทรงกราฟนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นเฮดแอนด์โชว์เดอร์

ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีเลย ถ้าเกิดว่าเป็นเฮดแอนด์โชว์เดอร์ เพราะว่าราคาก็มีโอกาสที่จะทำนิวโรไปได้อีก ซึ่งในปัจจุบันราคา เปิดกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นแท่งสีเขียวยาวเลยนะของกราฟเมื่อวาน ซึ่งขึ้นมาชนตรงแนวต้านพอดีตรง 65 บาท ก็ต้องมารอดูว่าวันนี้ราคาจะขึ้นไปยืนเหนือ 65 บาท ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ าราคาขึ้นไปยืนเหนือตรง 65 บาท

แล้วก็เป็นแท่งยาวขึ้นไปได้ ก็แน่นอนว่าราคาก็มีโอกาส ที่จะไม่เป็นเฮดแอนด์โชว์เดอร์ ราคาก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้น ไปได้อีกอะไรงี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ขาขึ้น นะอาจจะเป็นการรีบาว ไปได้อีกอะไรประมาณนี้ ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นแนะนำว่า อย่าเพิ่งเข้าดีกว่านะเพราะว่าเรา ส่งการ์ดยังเป็นทรงที่ยังไม่โอเค ถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไร หรืออะไรประมาณนี้ ส่วนใครที่ถือหุ้นเอาไว้อยู่

สรุป ก็ต้องมาพิจารณาถึงต้นทุนของเรา ว่าถึงวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ ซึ่งคือต้องยอมรับ ณ ตอนนี้หุ้นกลุ่มธนาคารยัง ไม่ใช่ขาขึ้นของเขาก่อน การที่เราจะถือว่าลงทุน อยากจะต้องรอสักระยะเหมือนกัน สำหรับหุ้นธนาคาร ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกัน ลองไปหาข้อมูลอื่นๆมาเพิ่มเติมทีละกัน สำหรับคลิปนี้