เครื่องมือทางการเงิน แหล่งศึกษาข้อมูลแหล่งความรู้การลงทุน

เครื่องมือทางการเงิน แหล่งศึกษาข้อมูลแหล่งความรู้การลงทุน คำศัพท์ลงทุน ห้องสมุดมารวย กิจกรรม/โครงการ หน้าหลัก|เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เครื่องมือทางการเงิน แหล่งศึกษาข้อมูลแหล่งความรู้การลงทุน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา {8|eight}. สวัสดี วันศุกร์|และกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร} {การควบรวมกิจการ ข้อมูลการซื้อขายดัชนีราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กราฟราคาดัชนีย้อนหลัง รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี ราคาดัชนีผลตอบแทนรวม|บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ /ขนส่งและโลจิสติกส์สถานะApprovedจำนวนหุ้นที่ IPOหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 224,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO โดยแบ่งเป็น 1) หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน {64|sixty four},000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 % ของทุนชำระแล้วหลัง IPO 2) หุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน {160|one hundred sixty|a hundred and sixty},000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วหลังIPO|บริการ/ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลการซื้อขาย ดัชนี

ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน

สรุปภาพรวมตลาด ตราสารอนุพันธ์ สรุปภาพรวมตลาด|บริษัทจดทะเบียนที่ได้ทำการเสนอขายหุ้น และจะทำการเข้าซื้อขาย อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด} {NEP(บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์]) NER(บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร]) NETBAY(บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])|RML(บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) ROCK(บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])|SO(บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ]) SOLAR(บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) SONIC(บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) SORKON(บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])|TKN(บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เครื่องมือทางการเงิน แหล่งศึกษาข้อมูลแหล่งความรู้การลงทุน [SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) TKS(บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์]) TKT(บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์]) TM(บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค]) TMB(ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])} {MM(บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร]) MODERN(บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน]) MONO(บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์]) MOONG(บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])

MORE(บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

[MAI,บริการ]) MPG(บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) MPIC(บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])|PRM(บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) PRO(บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ]) PROUD(บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง]) PSH(บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PSL(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) PSTC(บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])|TFMAMA(บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) TGPRO(บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก]) TH(บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์]) THAI(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])|TOG(บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์]) TOP(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) TOPP(บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์]) TPA(บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์]) TPAC(บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) TPBI(บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์]) TPCH(บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])} {NWR(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) NYT(บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) OCC(บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์]) OCEAN(บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])

OGC(บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

[สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน]) OHTL(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])|PREB(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) PRECHA(บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PRG(บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) PRIME(บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) PRIN(บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PRINC(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])|STPI(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) SUC(บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น]) SUN(บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร]) SUPER(บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])|UNIQ(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) UOBKH(บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์]) UP(บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์]) UPA(บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])} เปิดเบื้องหลังหุ้น Delta พุ่งแรง gclub ไฮโล พีจี xo superslot slotxo slotjoker ไฮโล ทางเข้าjoker ทางเข้าpg ทางเข้าxo superslot