เปรียบเทียบระหว่างหุ้น cbg กับหุ้น osp

อีกครั้งนึง ก็จะมา เปรียบเทียบระหว่างหุ้น cbg กับหุ้น osp ซึ่งก็เป็นหุ้นที่เป็นเพื่อนๆถามกันเข้ามา มีคอมเม้นนึงนี่แหละที่เพื่อนๆถามมาว่าอยากจะให้เปรียบเทียบระหว่าง 2 รุ่นนี้ ก็คือหุ้น cbg กับโอทีซึ่งเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่า สนใจในหุ้น 2 ตัวนี้ ก็เลยอยากจะเอามาเล่า ในมุมมองของที่มีต่อทั้ง 2 บริษัทเนี่ย

ซึ่งหุ้น cbg กับหุ้น osp ก็จะมีธุรกิจที่คล้ายกัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Energy Drink ยังของ cgg หน่อยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มคาราบาวแดงของ OST ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่ม M 150 บาทแต่อย่างไรก็ดี ถ้าพูดกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ ก็ต้องยกให้กับทาง OST ที่เข้ามาก่อนหุ้น cbg ค่อนข้างหลายปีเหมือนกันนะ

superslot

xo

ในส่วนของความหลากหลายด้วย เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มเอ็นเนอร์จี้ถึงอย่างเดียว เขาก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนั้นอย่างแป้ง twelve Plus หรือว่าจะเป็นในส่วนของยา พวกยาแก้ไออะไรประมาณนี้ ซึ่งก็คือความหลากหลายของ osp ก็จะมีเยอะกว่า

เปรียบเทียบระหว่างหุ้น cbg กับหุ้น osp

ในขณะที่ซีทีเพราะว่าจะมีในส่วนของ ร้านสะดวกซื้อของเขานะครับที่มีชื่อว่า CJ Supermarket ซึ่ง CJ Supermarket ก็จะอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออกแล้วก็ลงไปประมาณ ภาคใต้นะก็ยังไม่ครอบคลุม ในประเทศไทย แต่มองว่าในอนาคตเนี่ย ถ้าเกิดว่าธุรกิจอันนี้เขาไปได้ดี

โจ๊กเกอร์
พีจี

หาที่ร้านสะดวกซื้อของหุ้น cbg เนี่ยมีโอกาสที่จะขยายไปจนทั่วประเทศ อันนี้ก็คือความแตกต่างและก็ความน่าสนใจของทั้ง 2 บริษัทนี้ ก็คือพิธีเนี่ยเขามีร้านค้าสะดวกซื้อเป็นของตัวเอง ในขณะที่ ost.ในก็จะมีความหลากหลาย ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เยอะกว่านั้นเอง สำหรับทั้งสองหุ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นซีซีหรือว่า osp ก็อยู่ใน Set Fifty Set clmv

CRV ไหนก็คือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ ในแถบภูมิภาคที่มีการร่วมมือกัน ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการร่วมมือกัน ระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของเซต doubleb ซึ่งทั้ง 2 คู่นี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยทั้ง Set Set clmv แล้วก็เช็ด W B โอเคพรุ่งนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินของทั้ง 2 บริษัทนะค

ซึ่งก็จะเป็นการเอางบการเงินใน Line 9 เดือนปี 63 มาเล่าให้ฟังหน่อยน จะไปเริ่มดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินกันเลยนะเรามาดูที่สินทรัพย์รวมของหุ้น cbg ก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 16060 3.30 ล้านบาทหุ้น osp ก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 25,000 576 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวม ของพึ่งชีวิตก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 6706 15.52 ล้านบาททุน OST ก็จะมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 6866 จุด 7 4 ล้านบาท

เปรียบเทียบระหว่างหุ้น cbg กับหุ้น osp

เมื่อคิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้น cbg ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9,900 บาท 4 2 ล้านบาทส่วนของหุ้น osp ก็จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 18500 3.19 ล้านบาทและเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่าดี ของหุ้น cbg ก็จะมีค่าดีอยู่ที่ 0.7 สีเทา

หุ้น osp ก็จะมีค่าทีวีอยู่ที่ 0.37 เทาจากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมก็ต้องยกให้กับทางหุ้น osp เพราะว่าหุ้น osp ก็จะมีสินทรัพย์รวม ที่เยอะกว่าของหุ้น cbg และถ้าเราไปดูในส่วนของหนี้สินรวม

แล้วก็จะพบว่าหนี้สินรวมของทั้ง 2 บริษัทนี้ก็มีหนี้สินรวมในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินของ 2 บริษัทนี้นะแล้วก็จะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่ ก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนซึ่ง ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของทั้ง สองบริษัทนี้เลย

ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน ที่นี้ต้องลองมาดู ในส่วนของผู้ถือหุ้นงาน แล้วก็จะพบว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้น osp ก็จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเยอะกว่า แต่ถ้าเราได้ลง ไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นและแล้วก็ จะพบว่าส่วนใหญ่ของส่วนผู้ถือหุ้นของโทษที ก็จะเป็นกำไรที่เกิดจากการที่ เขาขายหุ้น ipo มาแล้วมันก็จะมีส่วนต่าง

งบการเงินหุ้น cbg

ราคานะมันก็จะเป็นในส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมา ในขณะที่กำไรสะสมของหุ้น osp นั้นอาจจะน้อยกว่าของหุ้น cbg ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้น cbg อาจจะน้อยกว่าของหุ้น asp ก็ตามอย่างไรก็ดี ถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรสะสมซึ่งกำไรสะสม ก็จะเป็นส่วนประกอบของส่วนของผู้ถือ หุ้นนั้นเองแล้วก็จะพบว่ากำไรสะสมของหุ้น cbg นั้นเยอะกว่าของหุ้น osp

ดังนั้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ก็เลยอาจจะมอบให้กับทางหุ้น cbg ที่เขามีส่วนผู้ถือหุ้นที่น่าจะดีกว่าของหุ้น osp ต่อมาก็มาดูในส่วนของค่าดีนะเราก็จะพบว่าค่าดีของทั้งสองบริษัทนี้ก็ยังไม่ถึง 1 เลย

ดังนั้นมันก็แสดง ให้เราเห็นว่าหนี้สินของตัวบริษั ทก็ยังไม่ได้เยอะ ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ต่อมานะครับแล้วมาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนของทั้ง 2 บริษัทนี้

ด้วยแล้วมันเริ่มที่รายได้รวมนะของหุ้น cbg ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 13000 103.5 7 ล้านบาทรายได้รวมของหุ้น osp ก็อยู่ที่ 19990 3 ล้านบาทซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้จากการขาย แล้วก็จะพบว่ารายได้จากการขายของหุ้น cbg นั้นอยู่ที่ 12900 73 80 ล้านบาทในขณะที่รายได้จากการขายของก็อยู่ที่ 19100 96.5 8 ล้านบาท

คิดเป็นกำไรสุทธิของหุ้น CVT ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2650 1.89 ล้านบาทของหุ้น osp ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2650 3.5 ล้านบาทซึ่งเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิก็พอๆกันเลยนะถึงแม้ว่ารายได้ รวมกว่าจะออกมาไม่เท่ากันเท่าไหร่ ในส่วนของหุ้น cbg นั้นมีรายได้รวมที่น้อยกว่าแต่ว่าพอมาคิดเป็นกำไรสุทธิแล้วจะพบว่ากำไรสุทธิเนี่ยก็พอพอกันเลยถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรต่อหุ้น

ของชีวิตก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท 65 สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่หุ้น osp ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 88 สตางค์ต่อหุ่นซึ่งแล้วก็จะพบว่าให้ทำไมกำไรต่อหุ้นถึงไม่เหมือนกันแบบนี้ ซึ่งเหตุผลก็คือในส่วนของจำนวนหุ้น ของหุ้น cbg นั้นมีจำนวนพื้นที่น้อยกว่าของหุ้น osp นั้นเองของหุ้น cbg หน่อย

มีจำนวนหุ้นอยู่ที่ 1000 ล้านหุ้นในขณะที่หุ้น osp นะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่ 3,000 3.75 ล้านหุ้นซึ่งก็เยอะกว่าประมาณ 3 เท่า ในส่วนของอัตราเน็ต profit ของผู้ที่มีอาการนี้ก็ผิดอยู่ที่ประมาณ 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่หุ้น osp ก็มีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 13 เปอร์เซ็นต์

หุ้น bcpg