หุ้น intuch Q3 63

หุ้น intuch Q3 63 ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 ของหุ้น intuch หรือว่าบริษัทอินทัชโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชน จะเป็นยังไงนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมางบการเงินของหุ้น Advance ก็ออกมาแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่างบการเงิน ของผู้โดยสารค่อนข้าง ที่จะมี Impact ต่องบการเงินของ ผู้อื่นด้วยความที่รายได้ส่วนใหญ่

superslot

สล็อตxo

ก็จะมาจากรายได้ของผู้ โดยสารซึ่งหุ้น intuch ก็เป็นบริษัทโฮลดิ้ง การลงทุนของหุ้น intuch ก็จะเป็นการไปถือหุ้น ในบริษัทย่อยต่างๆ เข้าใจว่าธุรกิจของหุ้น intuch ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือเป็นการเข้าไปถื อหุ้นแอดวานซ์ ในสัดส่วน 40 45 เปอร์เซ็นต์

pgslot

joker games

แล้วก็กลุ่มที่ 2 เพราะจะเป็นการเข้าไปถือหุ้น ในหุ้นไทยคมในสัดส่วน 41.1 3% แล้วก็ธุรกิจอันสุดท้าย ก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆนะก็คือ เป็นการไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ เพราะธุรกิจอื่นๆพวก Start Up หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา และพวกนี้ ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสในไตรมาส 3 ปี 63

ผลปนะกอบการของ หุ้น intuch Q3 63

ของหุ้นแอดวานซ์เราก็จะพบว่า ในส่วนของกำไรสุทธิ ที่ว่าคิ้วก็ลดลงมา 6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เดียวอันเดียว ก็ลดลงมา 25% และถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ ในปี 63 ก็ลดลงมาจะ 2 ปี 62 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่กำไรสุทธิของหุ้นแอดวานซ์ลดลง

หุ้น bcpg 

มันก็จะมีผลต่อรายได้ของหุ้น intuch ก็จะลดลงด้วย ในขณะที่งบผลประกอบการ ของหุ้นไทยคมแล้วก็ธุรกิจอื่นๆ ก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่กับรายได้ ของหุ้น intuch ถ้าเรามาดูในส่วนของงบ ผลประกอบการในรายไตรมาส ของผู้อื่นแล้วก็จะพบว่า รายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 63 ก็จะอยู่ที่ 3780 4.97 ล้านบาท

รายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 63 ก็อยู่ที่ 4460 7.5 1 ล้านบาท 3 ปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4781 1.73 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2773 9 ล้านบาทไตรมาส 2 ปี 63

ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2987300 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 328318.7 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 83 สตางค์ต่อหุ่นไตรมาส 2 ปี 63

ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 93 สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 บาท 40 สตางค์ต่อหุ่นจากงบผลประกอบ การในไตรมาสข้างต้นนี้แล้วก็จะพบว่าในส่วน ของกำไรสุทธิที่ว่าคิวก็ลงมา 9.16 เปอร์เซ็นต์และขนาด ที่เดียวอันเดียวกำไรสุทธิลดลงมา 17.5 4 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งก็ถือว่าลดลงมาพอๆกับของพูด Advance เลยคือถ้าเราดูงบการเงินของ หุ้นแอดวานซ์แล้ว เราแทบจะไม่ต้องลุ้น เลยว่างบการเงินของผู้อื่น ถ้าจะไปในทิศทางไหน เพราะว่ามันจะไปในทิศทาง แบบเดียวกันเลยนะกับหุ้นแอดวานซ์ ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการ ในไลน์ 9 เดือน

ของหุ้น intuch ได้ปี 63 เทียบกับปี 62 นะครับโดยเรามาเริ่มดูที่รายได้รวมในปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 12,000 บาท 12.50 ล้านบาทที่ 6 2 นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 13616.52 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิ

ในปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 884122 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9032.63 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท 60 สตางค์ต่อหุ่นส่วนในปี 62

ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท 80 สตางค์ต่อหุ่นจากงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิในปี 63 ก็ลดลงมาจากของปี 62 อยู่ที่ 2.11 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งก็ถือว่าลดลงมา ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับของหุ้น Advance Advance เนี่ยในงบการเงินลาย 9 เดือน กำไรสุทธิก็ลงมาถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่า intuch ก็ยังถือว่าประคองในส่วนของกำไ รสุทธิออกมาได้ดีอยู่ใน LINE 9 เดือนของเขานะด้วยความที่ธุรกิจของพวกนินทา

ก็ไม่ได้มีแค่ว่าเข้าไปถือหุ้นแอดวานซ์ อย่างเดียวเขาก็มีในส่วนของธุรกิจอื่นๆด้วย แล้วก็ในส่วนของหุ้นไทยคมเอง ถึงแม้ว่างบผลประกอบการของหุ้นไทยคม ก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ อย่างไรก็ดีมันก็ช่วยส่งเสริม กันนะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่าย ของผู้อื่นก็ลดลงมาค่อนข้าง พอสมควรอยู่เหมือนกัน

คือเข้าไปอ่านดูในรายละเอียดของตัวบริษัทนะก็พบว่าพนักงานของเขาเนี่ยมีไม่เยอะด้วยนะครับวันนี้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสามารถที่จะควบคุมได้นะครับด้วยความที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่สามารถ

ที่จะตัดออกไปได้เลย ก็คือเงินเดือนของพนักงานตรงไหน เราไม่สามารถที่จะไปตัดของเขาได้เลยดังนั้น การที่พนักงานของหุ้น intuch มีจำนวนน้อยมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น

งบการเงินใน line 9 เดือน

พรุ่งนี้ทำเองก็สามารถที่จะไปตัดในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้นะครับอย่างนั้นก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายของอินทัชนั้นน้อยลงนั่นเองแต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของกำไรต่อหุ้นลดลงมา 9% น่ะครับสำหรับในส่วนของงบผลประกอบการ ไซด์ไลน์ 9 เดือนต่อมานะครับแล้วมาดูในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของพระอินทราชา

16 39 ปี 62 นะครับโดยเรามาเริ่มดูที่สินทรัพย์รวมนะครับพี่ 63 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 50,000 64-65 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 49500 34.5 4 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวม

ในปี 63 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 8839 จุด 45 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 9,000 15.50 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 63 ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 41720 5.19 ล้านบาทปี 62 นะครับก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 400 440 9.03 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่าดี

ในปี 63 ก็มีค่าดีอยู่ที่ 0.21 เท่าตัวในปี 62 นะครับก็มีค่าดีอยู่ที่ 0.22 เท่า ในภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับแล้วก็จะพบว่าหนี้สินในปี 63 ก็ลงมาจากของปี 62 อยู่ที่ 2.70 เปอร์เซ็นต์

ก็ถือว่าหนี้สินก็ลงมาในปริมาณที่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราดูในส่วนของหนี้สินโดยรวมแล้วก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะดูจากท่าทีเนี่ยแล้วก็จะพบว่าถ้าดียังไม่ถึง 1 เลยนะครับที่ยังไม่ถึงครึ่งของหนึ่งเลยด้วยซ้ำ

ก็ถือว่างบแสดงฐานะทางการเงินของตัวเองก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หุ้น intuch นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเฟซฟรีด้วยนะใครที่ชอบพูดนินทาแล้วก็ลองมาดูงบการเงินแล้วก็ไปหาข้อมูลอื่นๆนะครับประกอบการตัดสินใจของเราอีกทีละกัน

กลุ่ม Banking

กลุ่ม Banking ในการลงทุนระยะยาว

กลุ่ม Banking ตัว covid ได้รับผลกระทบ แต่กำลังจะกลับมาแล้วคุณ ก็จะเลือกลงทุนได้ดีขึ้น มีแต้มต่อกับแต่อย่างที่บอก หรือถ้าเรามองว่าเราขี้เกียจ ทำทุกอย่างเลยก็ลง etf ทั่วโลกไปอันนั้นจบ แต่คุณต้องรับได้ว่าปีหน้า มันก็อาจจะแพงกว่านี้อีก แต่ถ้าคุณมองในภาพใหญ่ ก็มองว่าในช่วงตลาดคุมคือแบบนี้ คุณก็ควรจะยิ่งลงทุนลงทุน เก็บไปก่อนรอตลาดหุ้น กลับมาดีเดี๋ยวทุกอย่าง

Global etf คืออะไร

มันจะวิ่งขึ้นจนคุณตกใจเอง ไม่งั้นดูดรีมให้ออก วันนี้ว่าอยู่ที่ชอบมากๆเลยนะแต่ละคนนะ ว่าจะออกตรงไหนจริงๆไม่ยาก ทนเท่าไหร่จะคิดว่ายากว่าถ้าเรา for cash ยาวๆหรือแบบฟอร์แคชเก่งๆ ล่ะจะอยู่ต้นเทิร์นได้ไหม คือปกติเนี่ยเวลามันกลับ มามันไม่ได้กลับมาแบบเดือน 2 เดือนแล้ว เจ๋งอ่ะคือหุ้น Sector ที่จะกลับ มาจะเป็นหุ้นที่นำตลาด อ่ะบางทีมันกลับมาปีนึง 3 ปี 5 ปีเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่จำเป็นจะต้องมีแบบแก้ว วิเศษที่จะบอกว่าให้ท่องเที่ยวมันจะกลับมาภายในเดือน

superslot

joker123

เราเดาไม่ออกหรอกแต่ถ้าคุณ อยู่ประมาณแบบกลางหน่อยไปดูว่ามันกลับมาจริงแล้วหุ้น กลุ่มโรงแรมปีที่แล้วไม่ขาดทุน น่ะปีนี้รายได้คนเริ่มกลับ แล้วยอดจองเริ่มมากขึ้นสูง 158 กลุ่มกลุ่ม Banking ใช้หนี้เสียเขา เริ่มลดลงประกาศมาแล้วให้ มันไม่เจ๊งเงินสำรองอยู่คุณก็ค่อยๆเริ่ม เข้าไปลงทุนได้แบบนี้ไม่ต้องคาดเดาแต่คุณอาจจะไม่ได้แบบ maxim return

สล็อตxo
สล็อตpg

ได้ขนาดคนที่เขา วิเคราะห์เลขคมขนาด บอกให้รู้ก่อนตัวเลขจะออกตัวแบบนี้ อย่างถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้น กลุ่มท่องเที่ยวในไทรอยด์ จะรู้ว่ามันจะเปิดประเทศ หรือยังนักท่องเที่ยวจะเริ่ม กลับมาไหมตัวเลขการท่องเที่ยว การจองโรงแรมในประเทศ เริ่มกลับมาหรือยังจากคนไทย มีเท่าไหร่แล้วก็แบบปุ่มไหนได้เป็นหุ้นตัวไหน โรงแรมเนี่ยสมมติคนไทย กลับมาเที่ยวก็อาจจะไม่ใช่ทุกโรงแรม ที่ได้ประโยชน์จากบางโรงแรม

ที่แบบต้องบินไปไกล จะยากโรงแรมที่มันอยู่ในรัศมี กรุงเทพฯจะง่ายกว่าอะไร นะเราอาจจะต้องดูตรงนั้น สายการบินเริ่มกลับมาบิน กี่เปอร์เซ็นต์เรารอจนตัวเลขมันเริ่มดีขึ้น เราก็ค่อยเริ่มลงทุนจะเสี่ยงน้อย ครับแล้วก็มันไม่ใช่งานหนัก มันแค่ไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ต้อง ต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งมากแต่มัน เป็นงานที่หนักต้องค่อยๆ ตามข้อมูลจะได้ไม่ต้อง ใช้เวลาตลอดว่าได้อะไรเป็น Key factors นั้นยังไง

แต่ก็ต้องเข้าใจ ภาพรวมของเซตเตอร์ นั้นว่าคุณต้องดูตัวเลขอะไร ของ Sector นั้นแต่ว่าถ้าสมมุติเรา มองแบบไม่ต้องรู้ตัวเลขมากเรา ก็ไปดูตัวเลขรายได้ของบริษัทเรานะ ว่ามันกลับมาหรือยังจริงๆต้องบอก ว่าถ้าถ้าพลาดใหญ่ๆแล้วปีหน้ามันดีกว่า ปีนี้ตลาดหุ้นควรจะขึ้นเพราะฐานปี นี้มันต่ำข้างนอกใช่ไหม

เพราะว่ารายได้ลดลงกันแบบ 4 50% ปีหน้าถ้ามันกลับ ไปทำได้ดีเท่าเดิมก่อนก่อนตี ที่มีความผิดเท่ากับมันก็โตขึ้น 30% แล้วแบบนี้คุณก็ควรจะขึ้นเพราะมันลงมารอไว้ ระดับหนึ่งแต่ถ้าระหว่างนี้จนสิ้นปี หรือปีหน้ามีเซอร์ไพรส์บางอย่างอีก หรือว่าการบริโภคในประเทศยังไม่กลับ อาจจะยังไม่ฟื้นแต่อย่างที่บอก นั่นคือภาพใหญ่ มันจะมีหุ้นที่ซื้อแน่อาจถูกต้องไปหาเงินมันต้องวิ่งไปอยู่สักทีนึง อ่ะคนคนต้องมีกำลังซื้อกำลังใจ

ระดับนึงมันก็ไม่ไปอยู่ที่ 1 คุณก็หาให้ออกว่าคน จำนวนมากกำลังซื้ออะไรอยู่แต่มัน ก็จะได้กลับครับเพราะชวนคุยเรื่องนี้ อยากจะชวนคุยไม่ตื่นๆนิดนิดหน่อย ว่าครับเราต้องพิจารณาปัจจัย อื่นเช่นเรื่องของสงครามการค้า เช่นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เช่นเรื่องของอื่นๆต่างๆนานาที่เป็นเชิงระดับสเกลโลกมาก น้อยแค่ไหนจริงๆต้องบอกครับว่าคุณควร จะสนใจถ้าคุณมีความ Active มากนะว่าคุณอยากจะสร้างผลตอบแทน ที่เขาเรียกว่าอัลฟ่าเนี่ย

คือทำให้มันเหมือนคนอื่น เยอะๆคุณคุณจะต้องจับจังหวะ ได้ดีหรือรู้ข่าวแล้ววิเคราะห์ได้คอมอะไร คุณก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าจริงๆ ก็เป็นสิ่งที่ทำยากผมว่าคนทั่วไป ที่เหมาะกว่าคือติดตามแล้วพอเห็นภาพ Theme อะไรพวกเนี่ยมันจะเริ่มมองออกว่าสมมุติ เขาทะเลาะกันใครได้ประโยชน์ใคร เสียประโยชน์บ้างหรือว่า เขาทะเลาะกันไอ้ Sector เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยก็ไปลงทุนอะไร

ที่ไม่โดนผลกระทบ แบบนี้มันก็จะง่ายกว่านะ ว่าคือบางทีการลงทุนถ้าเรามองให้ มันยากมันก็ยากแต่ถ้าเรามองให้มันง่าย มันก็ง่ายแล้วก็นักลงทุนเก่งส่วนมากจริงเขา บอกว่าการลงทุนยังไม่มีคะแนนท่ายาก เล่นยากไปอ่ะมันไม่ได้ผลตอบแทน ที่ดีขึ้นไม่มีกำลังกายเล่นท่าง่ายๆลงทุนใน สิ่งที่คุณรู้ว่ามันจะโตไหมครับก็จบแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องแบบนี้ได้เป็นเด้ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง

เหมือนที่บอกว่า 1 ตัวในกำมือมีค่ามากกว่า 2 ตัวที่พวกไม้คุณเอาอะไร ที่ลงทุนแล้วได้แบบ 10 20 เปอร์เซ็นต์ชัวร์ๆไม่ต้องไปเอาอย่างอื่น ที่แบบเคยมีโอกาสลุ้นได้ 50% แต่มันเสี่ยงก็ไม่ต้อง ไปเอาคนลงที่มันชัวร์ๆหรือเปล่าคุณ รู้ว่าบริษัทผลิตยาน่าจะดีสมมุติโรงพยาบาล ถ้ามีวัคซีนฉีดโรงพยาบาลก็น่าจะได้ผลประโยชน์

หรือว่ายังไงเดี๋ยวอีกสักพักโรงพยาบาล จะต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าคนก็ต้อง ไปโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยมันก็จะพอเดา ได้แบบนี้ไม่ต้องไปลงไอติมที่แบบอันตรา ยหรือว่าบริษัทที่อันตราย ถ้าท่องเที่ยวจะกลับมาคุณก็เอา ไปดูหรือว่าเขาทะเลาะกันไปแล้วมีบริษัทไหน ที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยมันก็เป็นอันดับแรก ก็ง่ายกว่ากับเขาชอบมาก ไม่มีคะแนนท่ายาก ใจร้ายที่สุดแล้วเอาตัวเผาเองเลยคาบที่ลงทุนมานาน แล้วก็เปิดบริษัทอย่างจิตราเองแล้วกำลังจะเริ่มต้นเรื่องของ Global interests ฆ่าคนไทย ได้เริ่มรู้จักนะครับ

คำแนะนนำใน glabal etf

ให้คำแนะนำสุดท้าย กับคนที่กำลังสนใจและของ Global อยากจะบอกอะไรกับเขาที่จะเข้า มาอาจจะเป็นคนที่ลงทุนอยู่แล้วก็ได้ อาจจะเป็นคนที่จะเริ่มลงทุนเลยตั้งแต่ อายุน้อยแต่เริ่มมีเงินทุนระดับหนึ่ง และหากอยากจะบอกอะไรถึงถ่ายจริงๆก็เหมือนที่ เคยพูดเสมอว่าจงลงทุนในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลงทุน ในตัวเองลงทุนในความรู้ ความสามารถอันนี้ต้องบอก หลายๆคนจริงๆน่ะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ จริงๆอย่างแรกที่ควรลงทุน ก่อนนะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คู่

หรือไม่ใช่อะไรหรอก คือทักสัตว์ตัวเองก่อนว่าเพราะว่าจริงๆ ช่วงแรกเงินเราน้อยลงทุนจริงๆ ก็มันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแค่ เป็นตัวเงินนะสมมุติได้ 80% แต่เงิน เริ่มต้นน้อยไงกับเราไปอัพสกิล ของเราให้เงินเดือนขึ้นแล้ว ไปในที่ซึ่งผมก็แนะนำหลายคนน่ะเด็กจดหมาย นี้คุณต้องหาว่าเทรนของธุรกิจใหม่กำลัง มาแล้วไปสมัครงานบริษัทนั้นเช่น

ปัจจุบันเราจะเห็นว่าบริษัทหลายๆ ที่อาจจะแบบปลดพนักงานหรือ รายการว่ากลุ่มเทคโนโลยี ไหนรับพนักงานเพิ่มเยอะมาก ถูกไหมครับเพราะว่าเขากำลังโตคุณก็ต้องแบบไปหาสกิลที่ Match บริษัทนั้นทำ Social Media ไหมทำอะไรหรือว่าบางคน อาจจะบอกเป็นยูทูปเปอร์ หรืออะไรแบบนี้หรือ ไม่ทำอะไรแบบนี้ก็ได้ หรอมันก็เป็นเทรนที่กำลังเติบโต เท่านั้นเมื่อคุณอัพสกิลตรงนั้นน่ะ OK แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือห้ามทิ้งสกิลการเงิน

คือระหว่างนั้น คุณอัพสกิลตัวเอง ก็เอาเงินเดือนออกครับแต่ คนที่มีเงินออมอยู่แล้วตรงนี้ก็แบ่งเวลา มานิดนึงแล้วก็มามาเข้าใจภาพรวม ของหลักการลงทุนวิธี การลงทุนคืออย่างที่บอกมันใช้ เวลาแป๊บเดียวแหละคุณสามารถตัดสินใจ และแล้วก็ถ้าคุณยิ่งแบบไปอัพสกิล แล้วทำงานของคุณที่ชอบเป็น preventive โอนไปแล้วก็เรื่อง การเงินและขอให้รูปภาพ กว้างว่าด้วยการลงทุนแบบไหน ที่มันได้ผลดัชนีเป็นยังไง

เป็นอะไรเราควรจะเลือก ลงทุนอะไรพวกเนี่ยมันอ่านแบบ แป๊บเดียวคุณจะเข้าใจแล้วเพราะ ว่าการลงทุนจริงๆทุกอย่างมัน เป็นเป็นศาสตร์นะมันเป็นระบบที่ดีว่าเขาบอก ว่ามันมีแบบระบบที่ให้ผลตอบแทน ที่ชัวร์อยู่แล้วก็คือเรื่องของการลงทุน ในกองทุนดัชนีแล้วก็ทำ Asset allocation คุณจะ x-ray เชิญได้เลยนะ 68% แล้วคุณ

บอกว่าเอองั้นก็เอาวันนี้ไม่ทิ้ง กันเงินสกุลตัดสินใจแล้ว ว่าจะลงท่าเนี้ยแล้วคุณก็ลงไปเรื่อยๆ ระหว่างที่คุณค่อยๆอัพสกิลทำเงินของคุณ ตรงนี้มันก็จะจบแล้วก็มันจะบาลานซ์ซิ่งได้ดี อย่ามัวแต่ไปไปใช้ชีวิตแล้วก็ลืมเรื่องการงานการเงิน เป็นเรื่องของการวางแผนยิ่งคุณวางแผน ได้ดีเหมือน me Direction คุณจะสบาย

ระยะยาวแล้วก็ยิ่งทำเลวยิ่งทบต้นเยอะ แต่คุณก็ได้แบบได้เงินทบต้นไปเรื่อยๆ เพราะนั้นที่เขาบอกว่าเริ่มต้นตอนเงินน้อยแต่อายุน้อยจริงๆดีกว่าเป็นเรื่องแบบ 4 50 ด้วยเงินเยอะด้วยซ้ำนะครับสังเกตคือเริ่มอายุ 20 กว่าเริ่มทำงาน แล้วเก็บไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย นะระยะยาวมันได้เยอะกว่า อีกแม่ก็อยากให้เริ่มต้นเร็วๆ แล้วก็ศึกษาความรู้ เรื่องลงทุนหลักการมีชัด

ไม่ได้ยากแล้วก็มี YouTube มีอินเทอร์เน็ตเลยพรุ่ งนี้ความรู้หาง่ายมากปัจจุบัน ก็ขอให้เรียนรู้แล้วก็ตั้งใจศึกษา ทั้งทักษะส่วนตัวและเรื่องการเงิน แล้วก็ทำคู่กัน ไปกับข้าวชอบมากเลยลงทุนในตัวเองก่อน เพราะถ้าเป็นคิวแล้วก็ลงทุน เรื่องการเงินแล้วก็ลงทุนตั้งแต่อายุ ยังน้อยไปรีบใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

สุดท้ายเพิ่งมารู้ ตัวตอนหลังๆก่อนนะอาจ จะไม่ทันแล้วแล้วก็วันนี้ ใครสนใจนะครับเรื่องของ clovis ก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ ของกฤตนัย Honda wr-v ดูได้ครับผมกลับ วันนี้ขอบคุณคุณเผามาก ที่มาให้ความรู้เรื่อง EF แล้วก็ความรู้เรื่องการลงทุนดีๆ ขอบคุณนะครับขอบคุณ

Global etf คืออะไร

Global etf คืออะไร น่าสนใจอย่างไร

รับความเสี่ยงได้สูง อยากผลตอบแทนสูงก็ลงทุนหน่อย และข้อควรระวังของคนที่ลงทุนใน Global etf คืออะไร บ้างไหม กลัวมากเลยลงไปแล้ว 3 ปีเป็นยังไงครับเพราะ ว่าข้อควรระวังอย่างล่าสุด ก็คือคือไม่เอาเงินที่ต้องรีบใช้ เอามาลงได้เมื่อไหร่ที่ คุณเอามาใช้ต่อให้ แบบแบบมองว่า คุณจะใช้อีก 3 ปีแต่บางที

สล็อตxo
สล็อตpg

คุณอาจจะมีอะไรฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยพยายาม บอกพยายามแยกออก มาก่อนเพราะว่าถ้าเราอยู่ อยู่อยู่ในการลงทุนแบบ นี้แล้วแล้วจำเป็นต้องถอน ออกก่อนเวลา อันควรผลตอบแทนจะไม่ดี และจะขาดทุนก็ได้ถ้าเรา ถือหุ้นเยอะตรงกับข้อที่ 2 คือ

บา

ศึกษาสิ่งที่คุณจะลงทุ นให้เข้าใจอันนี้ไม่ใช่แค่ เรื่องของลงกับจิตเวชหรืออะไร คุณจะลงทุนกองทุนอื่นหรือ ลงหุ้นหรือลงทรัพย์สินใดๆ คุณต้องเข้าใจมันเพราะว่าถ้าคุณ ไม่เข้าใจมาน่ะคุณน่ะ จะนอนไม่หลับคุณ ไม่รู้ว่าให้ตื่นมาพรุ่ง นี้เงินคุณจะหาย ไหมครับตั้งแต่คนที่เขา คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราหลับไปได้อย่างสบายใจ

superslot

joker123

หุ้นขึ้นหุ้นลงไม่มีปัญหา เพราะเราถึงยาวเลย เฮ้ยตอน covid ฝนตกเยอะๆ ไม่กลัวยิ่งเพิ่มทุนเข้า ไปนี่คือโอกาสในช่วง 10 ปีทุกคน จะได้ผลตอบแทนดีหมดยังไง ที่ลงช่วงหลัง covid แล้วเนี่ยผลตอบแทน ก็จะดีมากคือคนที่เพิ่มทุน

ในช่วงนั้นคนที่ที่จะเสียใจ มากที่สุดคือช่วงที่แบบต่อ นะแล้วขายออกไปแล้ว ก็ตอนนี้ก็เห็นมันขึ้นแล้ว มันก็เจ็บปวดนะครับถูก

แล้วก็จะเป็นจริงก็ บอกว่าต้องบอกว่าไม่มีใคร คาดการณ์ได้ว่าตลาดหุ้น มันจะขึ้นลงแค่ไหนวะ ตอนนั้นเนี่ยมันก็ดำดิ่ง แล้วเราก็ไม่รู้มันจะตกอีก แค่ไหนล่ะมันรู้จะอยู่ยังไงให้มันออกไปเหลือ 0.99 จุดมากจะส่งเป็น 400 ก็ได้

แต่ฉันไม่มีใครรู้ แต่กลายเป็นว่ามันดัน วิ่งกลับขึ้นมา 1,500 บาทเหลือ 1,200 บาทก็ยังจะได้ ผลตอบแทนที่ดี อยู่ถ้าลงช่วงนั้น เพราะนั่นเขาถึงบอกว่าอย่างนึง ก็คือแผนการสำคัญถ้า คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยาก จะต้องมานั่งกังวลพรุ่งนี้ หรือจับจังหวะหรือไงก็ให้ แล้วก็ คือสะสมเพิ่มไปเรื่อยๆ ทุกเดือนคุณจะได้ลงทุน

ความน่าสนใจในการลงทุน

ทั้งช่วงที่ตลาดดี ตลาดแยกแต่ระยะยาว เนี่ยผลตอบแทนคุณ จะได้มากกว่าการพยายาม จับจังหวะตลาดอีกเพราะ ในความเป็นจริงจะไม่ได้ หรอกแล้วคอย อยู่หน้างานจริงอ่ะซื้อ ไม่ได้หรอกตอนนี้ฝนตกเยอะๆ มันทำใจยากนะครับ หรือว่าตอนพรุ่งนี้ขึ้นต้องขาย มันหาไม่ได้หาเรื่องพวกเนี่ย เรามองว่าเราก็ไม่ต้องทำก็ได้

ถ้ามันทำให้เจ้าหน้าที่ เราคือเข้าใจหลักการและ ก็ทำสิ่งใดชอบไปหาเงิน มาแล้วค่อยๆเก็บออมเพิ่ม เพิ่มเงินลงทุนไปเรื่อยๆนะครับ ตามลำดับสุดท้ายแล้วกัน ถ้ามองไปปีหน้า อีก 2 ปีก็ได้ครับคิดว่าเศรษฐกิจ ตลาดการเงินตลาดทุน มันจะเป็นอย่างไร และนักลงทุนควรจะเตรียม พร้อมอย่างไร

จะถามว่าขา basic แล้วก็ใหญ่ คนชอบทำยังไงหาก มีวิธีคิดยังไงดีในปี 2 ปีข้างหน้าที่คุยกัน มาหลายคนก็มีฟิวส์ ที่ค่อนข้างลบในระดับหนึ่ง ของชีวิตของคุณต๋อย มองไงบ้างครับจริงๆ ผมมองว่าก็ต้องกลับมาเข้าใจ ภาพใหญ่ก่อนว่า 1 คือบิลทุกคนน่ะต่อให้เป็น พูดเองก็ 50 50 ทุกเครื่องบินขึ้นเราไม่มีใครรู้หรอก

คือตลาดหุ้น เนี่ยมันเกิดจาก mastication คือคนจำนวนมาก ถ้าคนจำนวนมากบอกว่า มันจะขึ้นมันก็จะต้องขึ้น เพราะคนซื้อด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำทำทำได้ มากกว่าคือพยายามดูภาพภาพใหญ่ๆ ว่าในทุกๆกิจกรรมที่บอกมั นมีบางธุรกิจที่โต๊ะได้ไหม เศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะแย่แต่ Sector ไหนที่มันโตเท่านั้น อย่างช่วงปีนี้เราก็คบ กับคนที่ทำการบ้าน

เองจริงก็จะมี ก็คือไปดูเลยว่าคุณเมย์การทุบ Center แต่ละ Sector เนี่ย พาราไดซ์เขาเป็นยังไง Center สายการบิน Nok Hotel เละเทะแบบเนี้ยเทคโนโลยี ขึ้นเราก็จะเข้าไปดูว่าในปี

sector ในแต่ล่ะปี

หน้าจะลบออกไปเรื่อยๆ Sector ไหนที่กำลังจะกลับ มาเริ่มเห็นแล้วว่าโรงแรม เริ่มกลับมาเร็วกว่า สายการบินเพราะคนเริ่มพัก และในประเทศไทยเป็นยังไ ต้องเที่ยวโรงแรม

ฟื้นแล้วแต่คนอาจจะ ยังไม่ค่อยบินกลับถูกไหม แบบนี้เราก็จะรู้ว่าธุรกิจโรงแรม มันจะเริ่มกลับ มาราคาตอนนี้ มันอาจจะตกไป เยอะแล้วมัน จะเด้งกลับมาได้แล้ว หุ้นเทคโนโลยีโทรคมนาคม พวกเรารู้ว่ารายได้เขาน่า

จะน่าจะเต็มแล้ว ก็จะเริ่มลงทุน ได้แล้วก็จะขึ้น มาแบบนึงแล้วแต่ผมว่าตอนนี้ ของถูกก็ยังมีอยู่เยอะ ถ้าเรามองภาพชัดว่าปี 2 ปี

มันจะกลับมา อีกอย่างนึงที่พยายามดู ก็คือเลือกอินดัสตรี ที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดทุกครั้ง เช่นสมมุติว่าอาหารอันนี้ ชัวร์ยังไงเราก็ต้องกินช่วงที่ผ่านมาอาจจะซบเซา ยอดขายตก แต่อนาคตคนต่างรีบมากขึ้นไหม ก็ต้องกินอาหารนอกบ้านอยู่ ดีเราก็จะสามารถไปลงทุน ได้แล้วก็ไม่ได้ลงทุนแบบ ระบบประปานะ

ก็คือต้องไปดูยืนยัน จากตัวเลขด้วยเช่นรายได้ ของกลุ่มอาหารเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ กลับมาหรือยังแต่ก็ต้องไปดู งบการเงินอะไรพวกเนี้ยเราก็จะจะทำได้และถูกไหม เพราะฉะนั้นมองว่าภาพใหญ่ เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมาก เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วไป โดยถ้ายังไม่ค่อยฟื้นหรอก ทั้งโดยเฉพาะให้เองที่ 1 การท่องเที่ยว หรือนำเข้าส่งออกเป็นหลัก

เนี่ยว่าเมื่อทุกอย่าง เหมือนเราถูกตัดขาดจาก โลกอ่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยวัน ก่อนผมไปช้อปปิ้งที่ห้างพาไป ซื้อชุดว่ายน้ำแบบไม่มีเลือก ให้ผมเลยอ่ะเขาบอกว่า อ๋อช่วงนี้เอาเข้าจากต่างประเทศ ไม่ได้เลยก็คือเหลือเท่า ที่ขายได้แหละคือดาว แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นหรืออะไรอ่ะค่อนข้างจะยากแต่บางธุรกิจบาง Sector

มันจะมีโอกาสของมัน อยู่เราควรจะดูตรงนั้นแล้ว ก็เขาบอกว่ายิ่งเป็น แบบนี้ยิ่งตลาดหุ้นมัน ปั่นป่วนหรือเอารูปภาพใหญ่ ไม่ค่อยดีครับเราต้องยิ่งทำการบ้านให้ดีเพราะ

มุมคนทั่วไปยังติดลบอยู่แม้มันจะมีหุ่น ที่ดีอยู่อ่ะแต่คนทั่วไป ก็ยังติดลบในภาพใหญ่นะ ก็จะยังไม่ลงทุนมากขึ้นตัวนี้ เราจะค่อยๆลงเก็บได้

จนจุดหนึ่งที่ตลาดหุ้น กลับมาดีพูดเอาแล้วมันก็จะขึ้น ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพับ ที่บอกไว้จะบอกว่ามันเลย ยิ่งสำคัญว่าเราเรามอง Theme ออกไหมว่าประเทศไทยเด็ก หรือต่างประเทศเองบางคน ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มลง ทุนหุ้นกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยว

และการเริ่มกลับมาแบบ นี้ก็เป็นปีนึงหรือคนบอก ว่ายังยึดมั่น ในเทคโนโลยีเพราะมัน น่าจะโตได้เยอะแล้วถ้า คุณอยากเลือกเจาะ หุ้นรายตัวก็ค่อยไปดูเพิ่มแต่คุณต้องมองภาพใหญ่ให้ออกว่าหนูต้องพักใหญ่ก่อนเด้อไหนที่มันไม่ได้รับ ผลกระทบจาก

กลุ่ม Banking

Philip Kotler ข้อคิดจาก บิดาการตลาดสมัยใหม่

Philip Kotler และแนวคิดที่น่าสนใจ

ข้อที่ 4 ความเข้าใจในคณิตศาสตร์

Philip Kotler คิดว่านักการตลาดต้องมีมากที่สุดในโลกอนาคตต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ครับคนอื่นเขาบอกว่า Marketing ในยุคก่อนก่อนเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาทำงานการตลาด เพราะว่าเขาไม่ชอบคณิตศาสตร์ครับเพราะเขาชอบเรื่อง การคิดไอเดียใหม่ๆการทำโฆษณาการความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

superslot

xoslot

โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ตัวเลขก็ได้แต่เข็ม ที่สุดกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่สุดในยุคปัจจุบันและอนาคตคือคุณ ไม่สามารถเข้ามาทำงาน marketing แล้วไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ ได้อีกต่อไปเพราะการทำการตลาดใน Social Media มันเกี่ยวข้องกับ Big Data เครื่องมือ ต่างๆ

หรือว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดมันเกี่ยวกับ Data ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีอนาไลติคหรือว่า cluster analysis ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเลข เกี่ยวข้องกับสมการทั้งหมด พูดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องไปหาสกิลใหม่ๆเพิ่มแล้ว ไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ทำยังไงดีคำตอบของคุณผลิตและของผมเองด้วย ก็คือต้องเรียนรู้เพิ่มจริงๆ

pgslot

joker123

เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ รู้เรื่องคณิตศาสตร์หรือยังน้อยวิธีการคำนวณ บางอย่างเข้าใจมันไม่ต้องเก่งมาก ก็ได้คุณจะเจอวิธีการทำการตลาดแบบใหม่ๆจะเจอความ เป็นไปได้แบบใหม่ๆ เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกับคณิตศาสตร์ตั้งแต่วันนี้ Philip Kotler

The big change now is that you better not go into marketing unless you’re comfortable with mathematics because the new medium social media marketing involves getting big data applying tools such as cluster analysis discriminant

analysis regression analysis analytics Predictive Analytics and I’m not saying you have to be a mathematician to be in marketing I’m saying here

หุ้น bcpg

I’m saying you have to be familiar with a lot of equations types of waste build equations like when an equation we always want to build is

I want to predict the probability that you’re going to buy a car this year knowing that your age your income and so on so is a mathematical way to find out if

it’s a good useful equation so we want the people entering marketing now to feel comfortable with mathematics statistics and also that is social media

ข้อที่ 5 ลูกค้าเป็น Brand Ambassador

ต้องทำให้ลูกค้าเป็น Brand Ambassador ให้ได้ข้อนี้เกิดจากการที่ผมถามคำถามไปว่า 4P Marketing มันยังลืมแฟนอยู่หรือเปล่านะครับในปัจจุบันเพราะทฤษฎีนี้มันนานมากนะครับผมเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆคนผิดคนเลิกก็ตอบมาว่า

แน่นอนยังใช้ได้แต่อาจจะต้องขยายภาพนี้ให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเขาบอกว่า CP ยังเป็นเหมือน basic อยู่ได้เป็นพื้นฐานหลักได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดที่งอกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก CP หรือว่าขยายความอันนี้แล้ว แต่ละคนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ product มันอาจจะดูเรื่องแพคเกจจิ้ง เข้าไปด้วยอีกทีนึงเข้าไปหรือว่าเรื่องของพลาสมาจะดูว่าราคานี้

มันเหมาะสมควรจะเพิ่มหรือต่ำไปมากกว่านี้หรือเรื่องของ Place บางทีมันอาจจะเป็นของ Channel ที่ปัจจุบันนี้มันมีแบบฟอร์มมากมายให้เราเลือกใน Social Media Channel อาจจะต้องเพิ่มขึ้นและจะต้องทำงาน Channel แบบสั่งตัดด้วยถ้าสุดท้ายเรื่องของโปรโมท ว่าเราก็ต้องดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันซึ่ง

คุณผลิตโชคยกตัวอย่างถึงเซลล์ฟ้องบังคับเครื่องมือทำการตลาดแบบหนึ่งที่อาจจะใช้เพื่อโปรโมชั่นหรือปีตัวสุดท้ายก็เป็นไปได้ก็บอกว่า You can Plus ทำอะไรก็ได้ที่เพิ่มจาก CP ยังเป็น basic ได้สำคัญที่สุดครับคุณต้องเข้าใจหัวใจคุณต้องรู้ the main point of Making customer Happy คุณเป็นคนพูดว่า CP จริงๆแล้ว

สำคัญที่สุดคือ Focus on your customer you want to satisfy your customer คือจะต้องทำให้ลูกค้าพอใจและผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางมากที่สุดต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะบอกต่อสินค้า ของเราหรือพูดง่ายๆครับว่าจะต้องทำให้ผู้บริโภค ของเรากลายเป็นผู้บริโภคที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ นี่คือจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนักการตลาด 4P ยังใช้ได้อยู่

คุณจะเพิ่มได้หมดแล้วแต่แต่คุณจะต้องทำให้ผู้บริโภคของคุณเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของคุณแล้วก็บอกต่อ


FedEx starting with the for p someone might say where’s packaging isn’t that an important thing and selling a product do

I say panicking is part of product someone else to say well what about the how much money we should give to the Salesforce isn’t that part of your marketing plan yes

but the sales force is used for promotion so that’s the pee out of promotion chock but

I don’t care if some company says we’re going to have the for p and One S and,

I say what’s the s sales or they say service service marketing look

what are the parameters that you want to build into your clan names that start

with a for p and add a few more they don’t have to be the letter P and make sure that you’ve touched the main things,that will make up for the customers happy you want customers to be delighted with your project the dream of every company it’s not only a delighted customer but

I sometimes use the word instead of the an advocate I say a brand ambassador they they just like to advertise that forever just because they’re proud of it


ข้อที่ 6 ครับนักการตลาดจะต้องเป็นคนที่ระแวดระวัง

ว่าอะไรกำลังจะมาทำร้ายร้านธุรกิจเราอยู่อย่างสม่ำเสมอคนนี้ผมถามตรงๆเลยครับว่ามีอะไรจะแนะนำผู้ประกอบการไทยไหมหรือนักการตลาดไทยไหมนะครับคุณจะพูดก็พูดชัดครับว่าธุรกิจไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูบริบทของธุรกิจของคุณว่ากำลังจะมีอะไรมา destroy All the marbles ในธุรกิจของคุณต้องการคำถามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รักตัวเองก่อนที่จะถูกยึดทรัพย์และพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


Business owner must do a lot of scoping of the context where business is operating in

I actually every business might be destroyed or disrupted by a change in technology or change him

what consumers want and every company therefore in Thailand

has to say how are we going to be disrupted oh we are very vulnerable to a certain

development net disrupt yourself first before someone doesn’t do us now even

if they don’t find that they’re risking destruction they’ve got to be Innovative as much as I can don’t just say.

we don’t have to do anything because what are pattern has been one of success.

why change it anything why do I even need social media well that’s the beginning of the end when they think that way

ข้อคิดจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์

ข้อคิดจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก่อนที่จะไปชมคำค มของคุณปู่ วอเรน บัฟเฟต ก่อนแล้วก็มาดูถึงประวัติ ของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ กันก่อน ซึ่งก็ไปเอามาจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนั้นเองสำหรับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ หรือว่า warranted ก็เกิดในวันที่ 30 สิงหาคมค.ศ 1930 เมืองเกิดของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ ก็จะเป็นเมืองโอมาฮาเนแบรสกาประเทศสหรัฐอเมริกา

superslot

joker123

โดยในปัจจุบัน คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักลงทุน ผู้ใจบุญชาวอเมริกาแล้วก็ยังเป็น CEO ของบริษัทเบิร์กเชียร์ด้วย ซึ่งบริษัทเบิร์กเชียร์ฮาธาเว ก็จะเป็นการนำเงินลงทุน ไปลงทุนกับหุ้นต่างๆ ในสหรัฐ

ซึ่งที่เราน่าจะรู้จักกัน ก็เป็นหุ้นของบริษัท Apple นั้นเอง คุณปู่วอเรนบัฟเฟต ก็ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก โดยทรัพย์สินรวมทั้งหมด ของคุณปู่วอเรนบัฟเฟต Update วันที่ 9 พฤษภาคมพศ 2562 ก็อยู่ที่ ๘ หมื่ น๔ พันเก้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

pgslot

slotxo

ซึ่งก็เลยทำให้ คุณปู่วอเรนบัฟเฟต ติดอันดับ 3 บุคคลที่รวยที่สุดในโลกนั่นเอง ถึงแม้ว่าคุณปู่วอเรนบัฟเฟต จะมีความร่ำรวยมากขนาดไหนก็ตาม นะความเป็นอยู่ของเขาก็ยังอยู่แบบเรียบง่าย แล้วก็มีความประหยัดอยู่ และคุณปูวาเลนบัฟเฟต ว่ายังมีชื่อเสียงในความใจบุญ ด้วยนะครับในวันที่ 11 เมษายนพ.ศ 2555 ณ คุณปู่พาหลานมาเฟส

หุ้น bcpg 

ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเขาก็ได้รับการเข้าไปรักษา ในช่วงที่เขากำลังรักษา เขาก็มีการทำสัญญาขึ้นมานะว่าจะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของเขา 99% ของเขาเลยเนี่ยให้กับการกุศล ทั้งหมดเลยน พรุ่งนี้ก็คือเป็นความใจ บุญของคุณปู่วอเรนบัฟเฟตนั้นเอง

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่เพียงอยู่ในห้องเรียน

พี่ก็คือประวัติ อย่างย่อนะของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ ก็มาดูคำคมของคุณปู่วอเรนบัฟเฟต ก่อนนะครับว่ามีคำคมตัวไหนบ้าง ที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการลงทุน ของเราได้ ซึ่งผมลองมาอ่านดูแล้วนะครับทั้ง 24 คำคม มีนาคมในเว็บไซต์ Vego world.com

คิดว่าเราสามารถ ที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับ การลงทุนของเราได้ทุกๆคำคมเลย จะมีคำคมไหนกันบ้าง ไปชมกันเลย สิ่งสำคัญที่สุดคือการมองหางานที่คุณอยากทำแม้คุณ ไม่จำเป็นต้องทำงานอีกแล้ว เพราะฉะนั้นจงซื่อสัตย์ต่อความรัก ของคุณเองเลือกทำงานที่คุณรักจริงๆ และทุกๆวันก็จะไม่ใช่วันทำงานอีกต่อไป

อย่าซื้อกระเป๋าใบละ 300 เหรียญเพื่อที่จะไม่มีเงิน สักแดงเดียวในกระเป๋านั้น แต่จงซื้อกระเป๋าใบละ 10 เหรียญพอที่จะมีเงิน 290 เหรียญในนั้นซึ่งข้อนี้ก็บอกกับเราว่า จะทำให้ตัวเองจนเพราะพยายาม อย่าให้ดูรวย

ถ้าตัวคุณเองไม่กล้า ที่จะพลาดคุณจะไม่มีวันตัดสินใจ ได้ดีเพราะถ้าเรา ไม่กล้าที่จะผิดพลาด แล้วก็จะไม่รู้ว่าความผิดพลาด เป็นยังไงเราสามารถวัดความแข็งแกร่ง ของกิจการได้โดยดูที่ความยากลำบาก ในการขึ้นราคาสินค้าในแต่ละครั้ง จงกลัวในเวลาที่คนอื่นกำลังโลก และจงโลกในเวลาที่คนอื่นกำลังกลัว

ถ้าดีคือทุกสิ่งมหาเศรษฐี ทุกคนคงเป็นบรรณารักษ์มา ก่อนเราจะต้องมองหากิจการ ที่เรารู้ว่าจะเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้าความ ไม่แน่นอนคือเพื่อนแท้ของ นักลงทุนระยะยาว เพราะฉะนั้นน ต่อให้เราลงทุนยาวขนาดไหนนะทุกๆการลงทุน มันมีความเสี่ยงของมันทั้งนั้น

ดังนั้นแล้วก็ต้องลงทุนด้วยความไม่ประมาทด้วย เลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยที่ดีกว่าเราแล้วเรา จะถูกนำพาไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนกลุ่มนั้นความเสี่ยงมาจากการที่เร าไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อารมณ์ก็ประมาณ เหมือนเราจะไปลงทุนกับหุ้นตัวนึง แต่เราไม่รู้เลยว่าหุ้นตัวนี้เขามีงบการเงิน เป็นยังไงเขามีภาพรวมของธุรกิจ เป็นยังไงอะไรประมาณนี้

มันก็คือความเสี่ยง ในโลกของธุรกิจกระจกมองหลัง ชัดกว่ากระจกหน้ารถเสมอซึ่ง กระจกมองหลัง ผลการดำเนินงานต่างๆของหุ้นตัวนี้ ที่เคยผ่านเข้ามาแล้วเราจะสามารถรู้ ได้เลยว่าหุ้นตัวนี้เคยมีกำไรเท่าไหร่ ในอดีตเคยขาดทุนเท่าไหร่ในอดีต แต่การที่เราจะดูถึงอนาคตของหุ้นตัวนี้ ก็คือกระจกหน้ารถนั้นเองเรา

ข้อคิดจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์

ก็จะไม่สามารถ หรือเราอาจจะคาดเดาได้ค่อนข้างยาก ว่าอนาคตเนี่ยตอนนี้เขาจะมีกำไรหรือว่าเขาจะขาดทุน อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคน ที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่ประสบ ความสำเร็จจริงๆจะรู้จักการปฏิเสธ

จงคิดตลอดว่าเรากำลัง เป็นเศรษฐีไม่เคยลังเลสงสัย แม้แต่เสี้ยววินาทีเลยก็คือการที่เรา มีมุมมองที่ดีต่อสิ่งที่เราทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ดีหรือว่าการทำอะไร ก็ตามมันก็จะส่งผลทำให้เราประสบ ความสำเร็จได้เร็วขึ้นน ะเพราะการมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันก็จะส่งผลไปถึงเนื้องานส่งผลไปถึงการลงทุ นของเราด้วยนะแต่ถ้ามองว่าการลงทุน ของเรามันแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆ มันก็จะมีโอกาสที่จะแย่ลงเรื่อยๆ

เพราะว่าเรามองยังไง มันก็เป็นลบอยู่ดีอะไรอย่างนี้ ไม่ว่าเราจะเก่งหรือว่าขยันแค่ไหน บางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาเรา ไม่สามารถทำให้เด็กคลอดออกมาได้อย่างปกติภายใน 1 เดือนโดยการทำให้ผู้หญิง 9 คนท้อง แทนก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

วันนี้เวลาที่เหมาะสม ของมันนะอย่างที่คิดหุ่นก่อนที่ผมเอามาพูดให้เพื่อนฟังนะครับที่บอกว่าราคาหุ้นของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยกว่าที่มา มีการปรับตัวของราคานะครับมันก็จะมีเวลาของมันเช่นกันนะบางตัว มีการเคลื่อนไหวของราคาแบบนิ่งๆอยู่ประมาณ 5-10 ปีเลย กว่าที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับดังนั้นนะต่อให้เราจะเก่ง แค่ไหนหรือว่าเราจะขยันแค่ไหน บางสิ่งบางอย่างนะมันก็มีเวลาของมันเช่นกัน ถ้าคุณใช้อารมณ์ในการลงทุนคุณจะไม่มีวันทำมันออกมาได้ดีเลยอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลย สมมุติว่าตอนนี้อาจจะคิดอีกแบบนึงแต่พอไป ถึงช่วงเวลานั้นอาจ จะคิดอีกแบบนึงหรือพอไปถึงอีกช่วงนึงก็จะคิดถึงแบบนึงนะ ดังนั้นในการลงทุน นะการเอาอารมณ์มาใช้ใน การตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใครบางคนกำลังนั่งอยู่ใต้ร่มเงาในวันนี้ก็เพราะมีบางคนได้ปลูกต้นไม้ต้นนี้ไว้เมื่อนานมาแล้ว

ให้เรามองถึง การลงทุนของเราวันนี้ มันจะส่งต่อไปถึงรุ่นลูกของ เราเราอยากจะให้ลูกของเราสบาย แล้วก็ต้องหาหุ้นหาการลงทุนที่ดีๆ ที่สามารถอยู่กับลูกของเราประเทศนานๆ นั้นเองถ้าคุณเข้าใจคุณจะสามารถอธิบายให้คนอื่นฟัง และเข้าใจได้เหมือนกัน จะไม่กระโดดข้ามรั้วที่มีความสูง 7 ฟุตและจะมองไปรอบๆ แล้วหาที่ที่มีความสูงของรั้ว 1 ฟุตซึ่ง

จะสามารถข้ามมันไปได้อันนี้ ก็จะพูดถึงความเสี่ยง ถ้าเรารู้ว่าไอ้ล้วน 7 ฟุตเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยเราก็ไม่ควร จะไปเล่นกับความเสี่ยงอันนี้ แล้วก็คว รที่จะไปหาการลงทุนด้านอื่น นะที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าอันนี้ เมื่อคุณพบว่าตัวเองดิ่งลงไปในหลุมสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทำคืออย่าขุดหลุม ให้มันลึกลงไปกว่าเดิม

อันนี้ก็คือการรู้ตัวแล้วก็ยอมรับนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ลงทุนกับหุ้นตัวนึงไป แล้วก็ตัวนั้นเกิดขาดทุนขึ้นมา ในจุดที่เราเนี่ยต้องคัดลอกออกมาแล้วเราก็ต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็ยอมแพ้แล้วก็คัดลอกตรง มาถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆ มันจะยิ่งทำให้เรารู้สึก ไม่ค่อยดีกับการลงทุน แล้วก็กวาดของเราก็จะเสียหายลงไปเรื่อยๆ

ที่ Wall Street คือที่เดียวที่มีคนขับรถ โรสรอยไปขอคำแนะนำจากคนที่ขึ้นรถไฟฟ้า ใต้ดินถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นตึกตลาดหลักทรัพย์นะคะที่อยู่ตรงรัชดาที่เลยฟอร์จูนไปรับที่จะไปทางลาดพร้าว

อารมณ์ก็ประมาณเหมือนคน ที่มีเงินมีตังค์เหลือ เป็นนักลงทุนที่รวยๆแล้ว ก็จะไปขอคำแนะนำ จากนักวิเคราะห์อะนะที่เขาอยากนั่งรถไฟใต้ดินอยู่เลยยังนั่งรถเมล์เลยอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นที่ที่เดียวที่เขาจะไปก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ก็จะเป็นโบรกเกอร์ต่างๆอะไร

มาแล้วเบนจามินเกรแฮม ได้สอนว่าราคาคือสิ่งที่คุณ ต้องจ่ายแต่คุณค่าคือสิ่งที่คุณ ได้มาฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดถึงการซื้อถุงเท้า หรือว่าการซื้อหุ้น ชอบที่จะเลือกการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

ฃในช่วงที่ตลาดกำลังลดราคาเราอาจจะใช้เวลานานถึง 20 ปีในการสร้างชื่อเสียงแต่เราอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีในการทำลายมันดังนั้นนะครับในการลงทุนหุ้นนะเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิต ไม่ว่าจะเป็น 20 ปี 30 ปีก็ว่ากันไปนะอย่าทำให้มันหายไปในเพียงเวลาแค่ 5 นาที เพราะฉะนั้นศึกษาความเสี่ยงของตลาดหุ้นให้ดีศึกษ าถึงรายละเอียดหุ้นที่เราสนใจ รับแล้วก็ลงทุนด้วย

ความเข้าใจของเรานะแล้วก็อย่าลืม บริหารความเสี่ยงของเราด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อคนอื่น บอกว่าหุ้นตัวนี้ดีนะเข้าไปเลย หุ้นตัวนี้ดีนะเข้าไปเลยอะไร ถ้าคนมันดีจริงอ่ะทำไมเขาถึงไม่เข้าไปเอา แค่นี้ก็พอแล้ว นักลงทุนในวันนี้จะไม่ได้กำไรจากการเติบโตของบริษัท ที่เกิดขึ้นเมื่อวานดังนั้นงบการเงินที่เกิดขึ้นในปีที่ แล้วก็จะเป็นงบการเงิน ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วงบการเงิน ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มันก็จะเป็นงบการเงิน ที่เกิดขึ้นในปีนี้เราไม่สามารถ ที่จะเอางบการเงินของปีที่แล้ว

มาการันตีว่างบการเงินในปีนี้จะเหมือนในปีที่แล้วนะครับการลงทุนที่สำคัญที่สุดก็คือการลงทุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเราเองถ้าเรามีความรู้นะครับเราสามารถทำเงิน 1,000 บาทให้กลายเป็นเงิน 1 ล้านบาทได้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราจะสามารถทำเงิน 1 ล้านบาทให้กลายเป็นเงิน 1,000 บาทได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุน พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเราเองอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับพวกความรู้ความสามารถต่างๆนะเราก็สามารถที่จะเข้า เรียนรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆ ในช่อง YouTube หรืออะไรก็ว่ากันไป นะเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้เนี่ยหากัน ได้ง่ายมากๆเลย เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็พยายาม หาเวลาเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้เยอะ เพราะว่าสังคมในยุคนี้นะถ้าใคร มีความรู้เยอะๆก็ถือว่าได้เปรียบคนอื่นแล้วนั่นเอง

หุ้น bcpg

หุ้น bcpg รอบบนี้เราจะมาพูดถึ งงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 ของหุ้นบีซีพีจี ซึ่งหุ้น bcpg เนี่ยก็เป็นบริษัทย่อยของหุ้น bcp หรือว่าบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งมี CP ไหนก็ถือหุ้นบีซีพีจีอยู่ที่ 70.0 4 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหุ้น bcp เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือประกันสังคมเธออยู่ที่ 14.40 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นนะครับทั้งหุ้นบีซีพีจี แล้วก็หุ้น bcp เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่หลายๆคน น่าจะมีส่วนร่วม

เพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็คือประกันสังคมนั้นเอง แล้วก็ถือทอดกันมานะสำหรับ หุ้นบีซีพีจีในประกันสังคม ก็ถืออยู่ที่ 1.8 1% ด้วยสำหรับธุรกิจของหุ้นบีซีพี จีหน่อยครับก็ประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงา นหมุนเวียนจำพวกน้ำแสงอาทิตย์ระบบพลังงานลม อะไรประมาณนี้ ซึ่งก็จะเป็นการลงทุนทั้งใน ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ ก็คือประเทศญี่ปุ่น ประเทศลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

superslot

pgslot

ซึ่งสำหรับหุ้นบีซีพีจี เขาก็มีการเครมตัวบริษัทของเขาเอง ว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจ

slotxo

joker

งบทางการเงินของ หุ้น bcpg

แล้วมาดูงบการเงิน ของหุ้นบีซีพีจีกันบ้าง เวลาไปเริ่มดูที่งบแสดงฐานะทางการเงิน ของปี 63 เทียบกับของปี 62 โดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวม ในปี 63 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 456782.38 ล้านบาท 

ในปี 62 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่สามหมื่น 7136.5 7 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวม ในปี 63 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่สามหมื่น 137 ล้านบาทในปี 62 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2 1581 42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 63 ก็อยู่ที่ 15,035.3 8 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 62 ก็อยู่ที่ 1555514 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่าดี ในปี 63 ก็มีค่าดีอยู่ที่ 1.93 เท่า

ขณะที่ปี 62 ก็มีค่าดีอยู่ที่ 1.38 เท่าจากงบแสดงฐานะการเงินข้างต้นนี้แล้วก็จะพบว่าหนี้สินของตัวบริษัทในปี 63 ก็เพิ่มขึ้นมา ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันออก 3 เนี่ยก็อยู่ที่ 20,324.72 ล้านบาทในขณะที่ปี 62 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันไหนก็อยู่ที่ 16,026.14 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือว่าหนี้สินของบริษัทยังไม่ได้เยอะมาก ก็ดูจากค่าดีก็ยังไม่ถึง 2 เท่าเลยก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่ สำหรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาแล้วมาดูในส่วนของงบผลประกอบการใน LINE ใจมากกว่า โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวม ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,300.01 ล้านบาทใน

ไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 10756.48 ล้านบาท ส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 792.81 ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6703.21 ล้านบาทไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 354.78 ล้านบาท

ในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 400 1.19 ล้านบาท ถ้าเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 ปี 63 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 34 สตางค์ต่อหุ่นในไตรมาส 2 ปี 63 ว่าจะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 18 สตางค์ต่อหุ่นส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 20 สตางค์ต่อหุ้น

สำหรับในส่วนของงบ ผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 63 ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งคืน หิวแล้วก็มีอันเดียวโดยที่คิวคิว ก็เพิ่มขึ้นมาถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เดียวอันเดียว ก็เพิ่มขึ้นมา 67 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นรายที่ค่อนข้างน่าแปลกใจ เพราะว่าคนในกลุ่มไฟฟ้าในประเทศไทยของเราเนี่ย เขาจะพิการช่วงเดือนมีนาคมเมษายน พฤษภาคมนะซึ่งช่วงนั้น

สล็อตออนไลน์Happyluke 

มันเป็นช่วงหน้าร้อนคน ก็จะใช้ไฟกันเยอะแต่พอเข้าหน้า หนาวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มลดการใช้ไฟลงมา แต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราดูในส่วนของธุรกิจของหุ้นบีซีพีจี เขาก็ไม่ได้แค่ทำในประเทศไทยอย่างเดียว เขาก็มีการลงทุนในต่างประเทศด้วยยางประเทศญี่ปุ่น เนี่ยเขาก็จะมีบริบทในการใช้ไฟล์ที่แตกต่างจากเรา

ก็คือเขาก็จะเปิดแอร์เหมือนกับเรา นั่นแหละแต่ว่าการเปิดแอร์ เขาก็จะเป็นการเปิดฮิตเตอร์เลย ด้วยความที่ประเทศนอก เขาก็จะเป็นเมืองหนาวอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเข้าใจ ะก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่า มันก็เลยทำให้กำไรของตัวบริษัทของเขานั้นเพิ่มขึ้น ไตรมาส 3 ปี 63 อั้นเอง

ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนกันบ้า ในปี 63 เทียบกับของปี 62 โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวม ในปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 3397772 ล้านบาทในปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 2500 17.6 2 ล้านบาท

เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิ ในปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,600 1.68 ล้านบาทส่วนปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1350 6.5 8 ล้านบาทซึ่งเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในปี 63 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 80 สตางค์ต่อหุ้นตัวไหนปี 62 ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 68 สตางค์ต่อหุ่นจากโลก ผลประกอบการในไลน์ 9 เดือนข้างต้นนี้ แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิในปี 63 ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี 62 ถึง 18 เต้นเลย ซึ่งก็ถือว่างบผลประกอบการของหุ้บีซีพีจีแล้วก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลย

ทั้งใน LINE ใจมากนะอย่างไตรมาส 3 ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งคิว IQ แล้วก็เฮียเฮีย แล้วก็รวมไปถึงว่าผลประกอบการใน LINE 9 เดือนด้วย กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ของตัวบริษัทเนี่ย สำหรับค่า PE หลังจากที่เขามีการอัพเดทงบ การเงินในไตรมาส 3 ปี 63 เข้าไป ก็คาดการณ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11.00 เต้นเลย

ซึ่งก็ถือว่างบผลประกอบ การของหุ้นบีซีพีจีแล้วก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลย ทั้งใน LINE ใจมากนะอย่างไตรมาส 3 ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งคิว IQ แล้วก็เฮียเฮียแล้วก็รวมไปถึงว่าผลประกอบการใน LINE 9 เดือนด้วย กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัท เนี่ยสำหรับค่า PE หลังจากที่เขามีการ

อัพเดพงบทางการเงิน Q3/63

อัพเดทงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 63 เข้าไปก็คาดการณ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11.00 นเท่านะครับซึ่งก็เป็นไปตามนี้ก็ถือว่าถ้าปีของบริษัทก็จะลดลงมาแล้วครับเพราะว่าค่า PE ในปัจจุบันอยู่ที่ 14.58 เท่า 

ก็ถือว่าจะลดลงมาค่อนข้างเยอะ อยู่พอสมควรนะครับซึ่งปริมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าค่า PE ของหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าน่าจะอยู่ประมาณ 12 ถึง 14 เท่าโดยประมาณ จะเป็นค่า PE ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าที่บ้าน ถ้าพี่ดีหน่อยก็อยู่ที่ 1.74 เท่า ก็ถือว่าค่าทีวีก็ไม่ได้สูง แต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำมากนะสำหรับอัตราการจ่ายปันผลใน

ปัจจุบันก็อยู่ที่ 4.9 5% ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่ แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าสูงมาก่อน ราคาในปัจจุบันอยู่ที่ 12 บาท 10 สตางค์ต่อหุ้น สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิค ของหุ้นบีซีพีจี ในปัจจุบันแนวโน้มราคาก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยราคา ก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาหลังจากที่งบการเงินของหุ้นบีซีพีจีออกมา แล้วเพิ่งออกมาค่อนข้างดีนั้นเองนะมันก็เลยส่งผลทำให้ราคาของหุ้นบีซีพีจีนั้นทะยานขึ้นไป

ซึ่งก็ทะลุตรงเส้น Ma 24 วันด้วยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งมมองแนวต้านแรกเอาไว้ตรงบริเวณ 13 บาท ตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างน่าสนใจและอีกแนวต้าน 1 ที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะก็คือราคาน่าจะขึ้นไปปิดแกะ ตรงบริเวณแถว 14 บาทซึ่งตรงบริเวณนี้ ก็คือตรงเส้น ema 200 วันด้วยก็คิดว่ามีโอกาสจะขึ้นไปหาได้ถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไรจังหวะนี้

ก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะแล้วก็ต้อง ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกที สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาถึงลงทุนยาว ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมได้ เพราะราคามันก็อยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างต่ำแล้ว ก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับใครที่สนใจหุ้น bcp G 

ข้อคิดจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์
Philip Kotler
Global etf คืออะไร
หุ้น intuch Q3 63
ipo หุ้น awc
หุ้น plan B
Ben King Google Thailand
อัพเดพหุ้น Top Q3 ปี 63
งบทางการเงินหุ้น TU
เปรียบเทียบระหว่างหุ้น cbg กับหุ้น osp

หุ้น nrf

หุ้น nrf คืออะไร

หุ้น nrf หรือ ว่าบริษัทเอ็นอาร์อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัดมหาชน ซึ่งตัวนี้ ก็ได้มีการเสนอขาย ipo ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ซึ่งก็จะหมดเขต ในการเสนอขาย ipo ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นี้ สำหรับประเภทธุรกิจของหุ้น nrs ก็จะประกอบธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร อาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงสำหรับการประกอบอาหารมังสวิรัติ ที่ไม่มีส่วนประกอบของไข่ และนมอาหารที่ได้จากโปรตีน จากพืช

แล้วก็เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง และก็น้ำสำหรับหุ้น nrs ตามที่ได้เข้าไปอ่านดู ในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ในนโยบาย ของบริษัท เพราะว่าเขามีนโยบายที่เน้นไปทางกลุ่มธุรกิจ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งกลุ่มสุขภาพและการที่ ได้เคยเล่าไว้ ว่ากลุ่มสุขภาพเนี่ยในอนาคตกำลัง มาแล้วถ้ามีโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกันข้างเยอะอยู่พอสมควร ก็ถือว่าหุ้น nih

slotxo

pgslot

เข้ามาได้ถูกช่วงชิงจังหวะ นะด้วยความที่เป็นการลงทุน ณ ตอนนี้ก็จะเป็นแบบ Normal ซึ่งภายในประเทศไทย ของเราเนี่ยนอกจากผู้ในกลุ่มเค้กแล้วก็จะมีหุ้น ในกลุ่มเพื่อสุขภาพนะครับที่ดูมีความน่าสนใจ

ตื่นมาก็จะเห็นหลายๆบริษัท เริ่มมีการหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้น ถ้าเรามองกันที่ธุรกิจอย่างเดียว ก็ถือว่าหุ้น endress เนี่ยดูมีความน่าสนใจเหมือนกัน โอเคทีนี้เรามาดูในส่วน ของรายละเอียดการอัดวีดีโอของคุณ nrf กันดีกว่า สำหรับหุ้น nis ก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด Set และอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

การ ipo หุ้นเป็นอย่างไร

มีการเสนอขายหุ้น ipo ออกมาไม่เกิน 340 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25.0 8% เพราะฉะนั้น จำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น nis ก็จะอยู่ที่ 1350 5.78 ล้านหุ่นซึ่งจำนวนหุ้นที่มีการ IP ออกมา ทั้งหมด 340 ล้านหุ้นเนี่ยก็จะมีการจัดสรร

ดังนี้ส่วนแรก ก็คือจำนวนไม่เกิน 290 ล้านหุ้นจะเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนที่ 2 นะครับจำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้นก็จะเป็น การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมซึ่งก็มีการเสนอขายหุ้น ipo ออกมาตั้งแต่

สล็อตออนไลน์Happyluke 

วันที่ 28 กันยายน 2560 3 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำหรับราคาเสนอขาย ipo ที่อยู่ที่ 4 บาท 60 สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาผ่าน อยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้น

สำหรับในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงิน ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ ipo ของหุ้น nrs ที่ต้องมาดูในส่วนของงบแสดง ฐานะทางการเงินของหุ้น nis ในปี 62 เนี่ยแล้วก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวม

superslot

joker gaming

พรุ่งนี้น่าจะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2559 780 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวม อยู่ที่ 1420 2.2 6 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1170 2.4 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่าดี ถ้าดีจะอยู่ที่ 1.2 หมื่นเท่า ก็ถือว่าตัวบริษัทเองก็มีหนี้สินอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร

ถ้าเราดูจากค่าดีเนี่ย 1.21 เฒ่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของหนี้สินรวมซึ่งมีชิ้นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีนะครับ มาดูในส่วนของงบผลประกอบการในปี 62 แล้วก็จะพบว่ารายได้รวมของตัวบริษัท จะอยู่ที่ 1119 1.65 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิ

อยู่ที่ 40.00 ล้านบาทก็ถือว่าค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทเองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่ารายได้รวมอยู่ที่ 1 ล้านกว่าบาทแต่ว่าเมื่อกี้เป็นกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองคิดเป็นอัตรา Net profit นะคะปีที่ 3.57 เปอร์เซ็นต์

ก็ถือว่าตาการทำกำไรก็ค่อนข้างต่ำ ในส่วนของกำไรต่อหุ้นนั้นจะอยู่ที่ 4 สตางค์ต่อหุ้น ก็ถือว่าก็ตามมา เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามาคิดเป็นค่า PE ในปี 62 โดยใช้ราคา ipo ปัจจุบันก็คือ 4 บาท 60 สตางค์ต่อหุ้น ก็จะได้ค่า PE อยู่ที่ 115 เท่าก็ถือว่าค่า PE ระดับที่สูงมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดค่า PE จากงบการเงินในเสียใจมากย้อนหลัง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก็คือกำไรสุทธิโยมเขาจะอยู่ที่ประมาณ 65.5 7 ล้านบาทเพราะฉะนั้นกำไรต่อหุ้น จะอยู่ที่ประมาณ 50 สตางค์ 2 หุ่นดังนั้น ค่า PE ของหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 90 5.12 เปอร์เซ็นต์ก็ยังถือว่าค่า PE ของตัวบริษัทก็สูงอยู่ดี

ถ้าเรานำไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มอาหารตัวอื่นนะครับเช่นหุ้น CPF มีค่า PE อยู่ที่ 10.70 เท่านั้นเองนะครับหรือว่าหุ้น tfg เนี่ยก็มีค่า PE อยู่ที่ 13.5 สีเท่านั้นเองก็ถือว่าราคาตรง 4 บาท 60 สตางค์ต่อหุ้น ที่เป็นราคา ipo นะตอนนี้ค่อนข้างที่จะบวกกับความคาดหวัง เข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งส่วนตัว เข้าใจว่าณตอนนี้

เพื่อสุขภาพมันกำลังมาแต่อย่างไรก็ดี ราคาของหุ้นก็รู้สึกว่ามันยังแพงอยู่ มีโอกาสได้เข้าไปดูในส่วนของการกำหนดเป้าหมาย ของตัวบริษัท ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะชัดเจน ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจและก็อีกอันนึง เขาคาดหวังไว้ว่าภายในปี 61 รายได้ของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ 3 พันล้านซึ่งปัจจุบัน มีอะไรบ้างเขาจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1 พันกว่าล้านก็อีกประมาณ 2 พันกว่าล้าน

ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูละกัน อย่างไรก็ดีหุ้นในกลุ่มอาหารกลุ่ม อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นว่าจะเก่งเหมือนกัน ดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ย แล้วก็ต้องดูถึง Circle การลงทุนของหุ้นในกลุ่มนี้ให้ดีๆ ยางในส่วนของหุ้น nrs ว่าจะเป็นในเรื่องของความผันผวนของราคา

ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งก็จะมีผลต่อกำไรของบริษัท ถ้าเกิดว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น กำไรของบริษัทมันก็มีโอกาส ที่จะปรับตัวลงมาแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุน วัตถุดิบมันมีการปรับตัวลงมาเนี่ย กำไรของบริษัทมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วย ซึ่งเราก็ต้องมาดูตรงนี้ให้ดี สำหรับคุณ nrs ก็น่าจะประมาณนี้ม

กระแสเงินสด การลงทุนในหุ้นนั้นมีเสน่ห์อย่างไร

กระแสเงินสด น่าสนใจที่ตรงไหน

กระแสเงินสด วันนี้ก็ตามที่ผมเกริ่นไว้ตรงหัวคลิปเลย ก็คือจะมาพูดถึงหุ้นที่จ่ายปันผลน้อย แต่ว่าบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาทุกปีนะซึ่ง เชื่อว่าหลายๆคน ที่กำลังมองหาหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนส่วนใหญ่ ก็จะมองหาหุ้นที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างสูง ประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งหุ้นเหล่านี้ แล้วก็จะพบเห็นได้ในหุ้นที่อิ่มตัวในการเติบโต ของบริษัทแล้วหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตาม

xo

superslot

pgslot

ที่มีกระแสเงินสด จะเยอะแต่ว่าไม่ได้เอาเงินสดเรานั้น ไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมบริษัทเรานั้นก็จะเลือก เป็นการนำเงินสดมาจ่ายเป็นเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นแทนมัน ก็เลยจะทำให้อัตราการจ่ายปันผลของหุ้นเหล่านี้ อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ว่าการเติบโต ของตัวบริษัทก็อาจจะน้อยหรือว่าอาจจะไม่เติบโต เลยก็มีซึ่งกลุ่มเรานี้ที่เราน่าจะเห็นกัน เจนหน่อยก็จะเป็นกลุ่มอสังหา ที่ทำพวกบ้านจัดสรร

joker

คาสิโนออนไลน์

คอนโดขายอะไรพวกนี้ แล้วก็จะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้ พี่การจ่ายปันผลเยอะค่อนข้างทุกตัวเลย แต่ว่าการเติบโตของบริษัท ก็อาจจะน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็มี โอเควันนั้นคือหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆ ที่หลายๆคนนั้นอยากจะได้มาครอบครองนั้นเอง นะต่อมามันก็จะมีอยู่หุ่นจำพวกนึง อ่ะที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างน้อยประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ

แต่ว่าเมื่อเราพิจารณาเข้า ไปดูในส่วนของงบการเงินของหุ้นตัวนั้นๆ แล้วก็จะพบว่าบริษัทนั้นมีการเติบโตขึ้น มาทุกๆปีซึ่งก็จะเติบโตปีละประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ก็จะมีนักลงทุนอยู่บางกลุ่ม ที่เขามีความคิดที่แตกต่างจากกลุ่มแรก ที่พยายามมองหาหุ้นที่ปันผลเยอะๆ เป็นการมามองหาหรือว่าค้นหาหุ้ นในกลุ่มเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้

จะให้ปันผลเพียงปีละประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นแต่นักลงทุนก็ยัง จะถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไว้อยู่ danang ซึ่งมันก็จะมีเหตุผลอยู่ 2 อย่าง ที่นักลงทุนยอมที่จะถือหุ้น กลุ่มเหล่านี้เอาไว้ด้วย จะขอเรียกว่าเสน่ห์ในการลงทุนหุ้น ที่จ่ายปันผลน้อยแต่ว่าบริษัท มีการเติบโตทุกๆปี ซึ่งก็มีเหตุผลดังนี้ 1 นักลงทุนมองว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้มีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปี

และถ้าเข้าถือหุ้น กลุ่มเหล่านี้ไว้ในระยะยาว เขาก็จะมีกำไรจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้น มาทุกๆปีด้วยนะลงทุนก็เลยเต็มใจ ที่จะถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไว้เล่นเองอ่ะนะครับ 2 อัตราการ จ่ายปันผลจะเพิ่มขึ้นมาทุกๆปี แล้วมีโอกาสที่อัตราการจ่ายปันผล ในปีต่อๆไปจะมีการทบต้นอัตราการจ่ายปัน ผลของปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทเหล่านั้น ก็ยังจ่ายปันผลในอัตราการจ่ายปันผล เท่าเดิม

ซึ่งมันก็เกิดจากต้นทุน ที่เราถือนั้นถูกกว่าราคาในปัจจุบัน นั้นเองสมมุติเราถือหุ้นต้นทุนอยู่ที่ 10 บาท ต่อหุ้นและมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็จะเป็นปันผลหุ้นละ 10 สตางค์พอเราถือหุ้นตัวนั้น ผ่านไป 5 ปีราคาหุ้นก็ขึ้นมาเป็น 20 บาทต่อหุ้นโดยที่อัตราการจ่ายปันผลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

หุ้น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

ดังนั้นหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายปันผลอยู่ที่ 40 สตางค์ต่อหุ้น เมื่อเรานำเงินปันผล มาคิดกับต้นทุนที่เราถือหุ้นตัวนี้อยู่ก็คือ 10 บาทต่อหุ้นก็จะกลายเป็นว่าอัตราการจ่ายปันผลของเราได้เยอะกว่าเพื่อนนะคะก็คือ 4% ในขณะที่คนอื่นอาจจะมีต้นทุนที่แพงกว่า 20 บาทหรือว่ามีต้นทุนอยู่ที่ 20 บาทเขาก็จะได้อัตราการได้รับปันผลอยู่ที่ 2% หรือว่าต่ำกว่านั้นก็ได้นั่นเอง

ซึ่งเราก็จะได้รับประโยชน์ถึง 2 ข้าง ทางแรกก็คืออัตราการจ่ายปันผล ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางที่ 2 ก็คือส่วนต่างของราคาหุ้น ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะทำให้ปอด ของเราโตขึ้นนั่นเองโดยจะขอยกตัวอย่างหุ้นที่จ่ายปันผล ในน้อยนะแต่ว่าบริษัทมีการเติบโต ขึ้นมาทุกๆปี โดยตัวแรกก็จะขอพูดถึงหุ้น aot เขามีการจ่ายปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 11.30 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยในปี 2558 ราคาของหุ้น aot ก็จะอยู่ที่ 280 บาทต่อหุ้น

ซึ่งเมื่อเราคิดจากราคาแตกพาร์ ก็จะอยู่ที่ 28 บาทสตางค์ต่อหุ้นปัจจุบัน ปันผลของ aot ก็จะอยู่ที่ 1.8 8% ต่อปีโดยราคาหุ้นในปัจจุบันก็อยู่ที่ 55 บาท 75 สตางค์ต่อหุ้น ดังนั้นถ้าเราถือหุ้น aot มาจากปี 2558 ในปีปัจจุบัน แล้วก็จะได้รับปันผล อยู่ที่ 3.7 12% ต่อปีพร้อมกับส่วนต่าง ของราคาหุ้น aot ที่เพิ่มขึ้นมาถึง 98 เปอร์เซ็นต์เลย

หุ้นที่ 2 ก็จะเป็น cpall ในปี 2558 ราคาหุ้นของ cpall ก็จะอยู่ที่ 39 บาท 25 สตางค์ต่อหุ้นปันผลโดยเฉลี่ยของหุ้น cpall ก็จะอยู่ที่ 1.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปีปัจจุบัน cpall ก็จะมีราคาอยู่ที่ 64 บาท 25 สตางค์ต่อหุ้น และมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 1.9 5% ต่อปีถ้าเราถือหุ้น cpall มาจากปี 2558 มาจนถึงปี

ปัจจุบันในปัจจุบันแล้วก็จะได้รับปันผลอยู่ที่ 3.19 เปอร์เซ็นต์ต่อปีพร้อมกับส่วนต่างของราคาหุ้น cpall ที่เพิ่มขึ้นมาถึง 65 เปอร์เซ็นต์อีกตัวนึงก็จะเป็นหุ้น cbg ในปี 58 ราคาของหุ้น cbg ก็จะอยู่ที่ 34 บาท 50 สตางค์ต่อหุ้นโดยมีอัตราการจ่ายปันผล เฉลี่ยอยู่ที่ 1.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ในปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นของ CBC ก็จะอยู่ที่ 71 บาท 75 สตางค์ต่อหุ้นโดยอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น cbg ในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 2.3 7% ต่อปีแต่ถ้าเราถือหุ้น cbg มาตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันแล้วก็จะได้รับปันผลอยู่ที่ 1.92 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเลย

พร้อมกับส่วนต่างราคาของหุ้น cbg ที่เพิ่มขึ้นมาถึง 48.0 8% นี้ก็คือตัวอย่างของหุ้นที่จ่ายปันผลหน่อย แต่ว่าตัวบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีซึ่งถ้าเราถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ ในระยะยาวนะแล้วก็จะมีโอกาสได้รับปันผล ในปริมาณที่สูงขึ้น แล้วก็รวมไปถึงส่วนต่างของราคา ที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีด้วย บางตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ก็มีสำหรับการถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้

ก็จะต้องมีความอดทนค่อนข้างสูง เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานมากๆ เลยไม่ใช่แค่ 1 เดือน 2 เดือนหรือ 1 ปีนะมันใช้เวลาเป็น 3 ปีถึง 5 ปีหรือ 10 ปีขึ้นไปเลยก็มี เหมือนกับคำที่เซียน VIP ได้หลายคนเขาชอบพูด กันก็คือต้องทนรวยให้ได้อะไรประมาณนี้ ซึ่ามันก็เป็นความจริงตามที่เขากล่าวมานั่นก็ประมาณนี้